Category Archives: Без категория

Case study състезание Ф.и.р.м.а. 2

„Овергаз“ и Бизнес клуб на СУ организират предприемаческо състезание за
студенти

За втора поредна година Овергаз в партньорство с „Research Center“ към Бизнес клуб
на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира състезанието за студенти
Ф.И.Р.М.А. Надпреварата дава възможност на бъдещите висшисти да търсят решение на
казуси, с които големите компании се сблъскват ежедневно.

В състезанието могат да участват студенти, които се обучават в бакалавърски
програми по икономика, технически науки или информационни технологии. Отборите
се състоят от двама или трима души. В първия кръг участниците решават онлайн
казуси в направленията „Финанси и планиране“, „Маркетинг и продажби“, „Технически“
и „Информационни технологии“. Жури избира по три отбора, които да предложат най-
добро решение в съответната област.

Излъчените 12 отбора-финалисти се разпределят в три независими „фирми“, всяка
от които се състои от четири отдела. Младежите получават втори казус, като на финала
всяка фирма презентира своите идеи. Печели отборът с най-добра стратегия. Наградата
е платен стаж в Овергаз.

Желаещите да участват трябва да се регистрират от 1-ви до 20-ти март 2011 година на
адрес http://young.overgas.bg/ в раздела „Висше образование“. Допълнително описание на
проекта може да се намери и на http://www.bisclub.org/node/618.

Във финалната фаза на миналогодишното издание на надпреварата взеха участие 28
студенти. Те разполагаха с една седмица, за да създадат най- ефективната стратегия
за газификация на вилно селище, което се състои от 250 къщи и СПА-център. Според
един от победителите – Крум Стоименов, който учи „Стопанско управление” в Софийския
университет и остана на работа в Овергаз и след края на стажа си, решаването на
подобни практически казуси подготвя бъдещите висшисти за предизвикателствата в
реалната бизнес среда.

Студентска научна сесия на ФМИ

Уважаеми колеги,

Във връзка с организацията на Научната сесия на ФМИ, която ще се проведе на 26 март 2011 г., е необходимо в срок до 18 март 2011 г., да ми изпратите изготвената програма на студентската секция на адрес: v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg .

Моля да изготвите Вашите програми като формат, съгласно образеца, който Ви изпращам като прикачен файл. Началният час може да бъде най-рано 13.00 часа, а крайният, най-късно17.00 часа.

Необходимостта от техника (лаптоп, бимер, разклонител) трябва да заявите на същия мейл своевременно, за да Ви бъде осигурена.

Изпращам Ви и списък със секциите и отговорниците на секции, които заявиха желание да участват в тазгодишната научна сесия.

Прикачени файлове:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1CDNgl…

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1qiVu8…

СПЕШНО! Студентски стипендии за бакалаври и магистри!!!

След среща с Декана се установи, че в следствие променения подход за събиране на молби з стипендии изключително малък брой студенти от ФМИ са подали такива. Крайният срок за подаването на документите е 24.11.2010, така че се постарайте да подадете документи, ако нямате невзети изпити, без значение успехът ви!

Информация има на сайта на СУ: http://uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/stipendii_pomoschi_i_nagradi_za_zimniya_semest_r_na_uch_2010_2011_g

Моля, разпространете това и сред колегите си!

Образецът се взима от зала 111 (Отдел Студенти) и се предава в Химическия Факултет кабинет 213!