Category Archives: Софийски Университет

Едногодишна стипендия за студентите от Карлово

За поименната стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви могат да кандидатстват студенти от всички специалности на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обучаващи се в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ след средно образование и „магистър“след ОКС „бакалавър“ .


1 .Стипендията се отпуска за една учебна година.
2. Размерът на стипендията е една минимална работна заплата.
3. Кандидатите да са завършили II курс със среден успех от I и II курс не по-нисък от мн. добър /5.00/, а кандидатите от „магистър“ след ОКС „бакалавър“да имат завършен 1-ви курс и успех не по-нисък от отличен 5.50.
4. Кандидатите представят до 16 ноември 2011 г. във факултетните канцеларии следните документи:
– уверение за успех;
– препоръка от преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“;
– удостоверение от РПУ – гр. Карлово за постоянно местожителство;
– копие от акт за раждане
5. В случай, че няма студенти, отговарящи на изискванията по т. 6 от Статута на поименната стипендия, за нея могат да кандидатстват студенти от I и II курс, жители на гр. Карлово.

Прочетете повече:
statut_stipendia

Устно споразумение за Ботаническата градина в Балчик

Приключи срещата между проф. дин Иван Илчев – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и министрите на културата – Вежди Рашидов и на образованието, младежта и науката – Сергей Игнатов.

На нея бе постигнато съгласие министърът на културата и министърът на образованието, младежта и науката да предложат на Министерски съвет да гласува отмяна на решението от май миналата година. При приемане на това решение да бъде подписан договор за сътрудничество между институциите.

Във връзка с днешното решение на Академическия съвет в понеделник – 04 април 2011г от 10:30 часа сградата на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще бъде затворена символично и ще бъде отворена отново символично след приемането на решението на Министерски съвет.

В неделя сутринта студенти от Биологическия факултет тръгват на поход от Ректората и се очаква в късния следобед да пристигнат в Университетската ботаническа градина в Балчик.

"Бъди силен! Дари кръв!"

„Бъди силен! Дари кръв!”

"Бъди силен! Дари кръв!"

Започна пролетната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване под надслов „Бъди силен! Дари кръв!”

В Софийски университет „Св. Климент Охридски” тя ще се проведе в периода от 30 март до 08 април 2011 г. в лекарския кабинет в Ректората.

Дарете кръв!

Очакваме Вашата подкрепа отново. Да помогнем на болните и нуждаещи се хора.

Благодарим Ви кръводарители!