Представители

Факултетният студентски съвет при ФМИ (ФСС) се състои от 35 учащи в редовна форма на обучение, независимо дали са студенти, магистри или докторанти и дали са държавна поръчка или платено обучение.

Членовете отпадат от състава при неприсъствие на събрания или подаване на оставка.

Членовете на ФСС са представители на учащите в Общото събрание на ФМИ, където квотата ни е между 18 и 20 % от списъчния състав на ОС на ФМИ.

 1.  

Александра Валентинова Матева

Член на ФСС

Компютърни науки

III

 1.  

Александра Венциславова Гелева

Член на ФСС

Информатика и математика

I

 1.  

Александра Добромирова Господинова

Член на ФСС

Софтуерно инженерство

II

 1.  

Александър Иванов Зарев

ЗП (Качество и контрол на образованието)

Софтуерно инженерство

IV

 1.  

Ангел Радославов Великов

ЗП (Студентски мероприятия и спорт)

Софтуерно инженерство

IV

 1.  

Божидар Атанасов Атанасов

Член на ФСС

Инфроматика

I

 1.  

Васил Чавдаров Примов

Член на ФСС

Компютърни науки

III

 1.  

Елена Марчева Димова

Член на ФСС

Математика и инфроматика

IV

 1.  

Елица Марио Илиева

Член на ФСС

Статистика

III

 1.  

Иван Бойков Стоилов

Член на ФСС

Математика и инфроматика

III

 1.  

Кармен Вахан Агопян

Член на ФСС

Компютърни науки

IV

 1.  

Кирил Валентинов Кирилов

Член на ФСС

Математика и инфроматика

I

 1.  

Мариета Петкова Николова

ЗП (Връзки с администрацията)

Информационни системи

II

 1.  

Мария Костадинова Чаталбашева

Член на ФСС

Информатика

II

 1.  

Мерлин Первин Мехмед

Член на ФСС

Софтуерно инженерство

II

 1.  

Милка Цветанова Вълканова

Член на ФСС

Информатика

II

 1.  

Натали Николаева Георгиева

Член на ФСС

Приложна математика

II

 1.  

Наталия Христова Хаджиева

Председател на ФСС

Софтуерно инженерство

II

 1.  

Николай Любомиров Матеев

Член на ФСС

Информационни системи

II

 1.  

Огнян Асенов Малинов

Член на ФСС

Информатика

II

 1.  

Петко Веселинов Петков

Член на ФСС

Информационни системи

I

 1.  

Петър Георгиев Нетовски

Член на ФСС

Математика и инфроматика

III

 1.  

Спартак Любомиров Василев

Член на ФСС

Информационни системи

III

 1.  

Станислав Господинов Иванов

Член на ФСС

Математика и инфроматика

II

 1.  

Стела Атанасова Вълчева

Член на ФСС

Компютърни науки

II

 1.  

Теодора Ваньова Банчева

Член на ФСС

Информационни системи

II

 1.  

Тея Пламенова Андреева

Член на ФСС

Информатика

II

 1.  

Тодор Димов Димов

Член на ФСС

Компютърни науки

III

 1.  

Томислав Димов Николов

Член на ФСС

Информатика

II

 1.  

Тошко Тошков Тодоров

Член на ФСС

Информационни системи

I

 1.  

Цанислав Галинов Гатев

Член на ФСС

Информатика

III

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: