Представители

Факултетният студентски съвет при ФМИ (ФСС) се състои от 34-ма учащи в редовна форма на обучение студенти, магистри и докторанти.

Всеки член на ФСС е и член на Общото събрание  на факултета, в рамките на което се провеждат избори за нов Декан, внасят се предложения, свързани с промяната на учебния план, и се взимат други важни за факултета решения.

Състав на ФСС


Три имена

Позиция във ФСС

Специалност

Курс

1 Александра Добромирова Господинова член Софтуерно инженерство III
2 Александър Иванов Зарев ЗП-Качество и контрол на образованието Разпределени системи и мобилни технологии I
3 Александър Стефанов Стефанов член Софтуерно инженерство

I
4 Антон Красимиров Стоянов член Компютърни науки I
5 Асен Георгиев Стоилов член Компютърни науки III
6 Божидар Атанасов Атанасов член Информатика II
7 Гергана Стоянова Лапчева член Компютърни науки I
8 Георги Асенов Стаменов член Статистика III
9 Дако Валентинов Димов член Информатика I
10 Десислава Йонкова Топузакова член Компютърни науки I
11 Димитрина Владимирова Дамянова член Компютърни науки II
12 Димитър Николов Димитров член Софтуерно инженерство III
13 Елизар Емилиянов Емануилов член Софтуерно инженерство I
14 Иво Алексеев Стратев член Информатика II
15 Йоанна Емилова Петкова член Софтуерно инженерство I
16 Кармен Вахан Агопян член Разпределени системи и мобилни технологии

I
17 Кристина Венелинова Христова член Софтуерно инженерство I
18 Мариета Петкова Николова ЗП-Връзки с администрацията Информационни системи III
19 Мартин Маринов Георгиев член Компютърни науки II
20 Мартин Петров Пацов член Софтуерно инженерство IV
21 Милка Цветанова Вълканова ЗП-Връзки с обществеността Информатика III
22 Моника Ефтимова Ефтимова член Компютърни науки IV
23 Натали Николаева Георгиева Главен секретар Приложна математика III
24 Наталия Христова Хаджиева Председател на ФСС Софтуерно инженерство III
25 Ненко Светлинов Илиев член Информатика I
26 Николай Любомиров Матеев ЗП-Студентски мероприятия и спорт Информационни системи III
27 Павел Руменов Денков член Информационни системи I
28 Петко Веселинов Петков член Информационни системи II
29 Станимир Цветанов Христов член Софтуерно инженерство II
30 Станислав Господинов Иванов член Математика и информатика III
31 Стела Атанасова Вълчева член Компютърни науки III
32 Тодор Димов Димов Председател на зала 100 Компютърни науки IV
33 Филип Владков Сидеров член Информационни системи II
34 Цветина Красимирова Спасова член Компютърни науки I

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: