Tag Archives: СУ

[Summary] Визия на ФСС за развитието на ФМИ

 1. Електронни услуги
  • Внедряване на всички успешни проекти от HackFMI
  • Създаване на нова усъвършенствана изборна система, с възможност да се ползва във всички факултети.
  • Създаване на приложения за улесняване на административната работа както за студенти, така и за административния персонал
 2. Подобряване на ефективността на обучението
  • Програма ЕОС
   • Наставниците да бъдат освен под контрол на академични наставници, но и на ФСС
   • Изготвяне на ясни правила и задължения на наставниците
 3. Социално – битови условия
  • Повишаване на санитарно – хигиенните условия във всички тоалетните във ФМИ
  • Подмяна на износена и остаряла материално – техническа база
  • Wi – Fi покритие в абсолютно цялата сграда на ФМИ (от мазето до V етаж)
  • Изготвяне на нова заповед за разрешаване на достъп на учащи се във ФМИ през събота и неделя м/у 9:00 ч. и 20:00 ч.
 4. Учебна програма
  • Занятия
   • Изравняване на нивото на математическа подготвеност на първокурсниците чрез семинар преди началото на академичната година
   • План за увеличаване на английската грамотност на студентите чрез повече часове; всеки семестър да присъстват часове по английски език. В края на своята образователно – квалификационна степен, учащия се, да владее английски език на ниво B2 (минималното изисквано за софтуерната индустрия)
   • Увеличаване на часовете спорт, като се стимулира студентите да ходят на спорт. Всеки семестър спорт, с цел да се спортува, да се поддържа форма и да се намалява заседналия начин на живот.
  • Ясни регламенти за дисциплините
   • Уводната лекция на всяка дисциплина трябва да съдържа:
    • Конспект за дисциплината
    • Начин за оценяване – текущ контрол и изпит
    • Ориентировъчни дати за контролни и изпити
    • Какви и колко домашни и курсови работи
    • Друга важна информация за курса
 5. Стажове
  • Възможност за стаж дори и през учебно време
  • Повече научно – образователни проекти по програма ЕОС
  • Търсене на съфинансиране за проекти, които не са по програми
 6. Информираността на кандидат – студентите и студентите
  • Необходимостта от повече срещи на терен – потенциалните училища, които ще изпратят своите ученици във ФМИ
  • Изготвяне на ясна и достъпна информация (Пътеводител на първокурсника)
  • Повишаване на активността  и информираността на студентите

 

Това са обобщените точки, които може да намерите в пълния вариант на документа, с който разполага Деканата на ФМИ

Избори за Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски“

Днес, сряда 18.XII.2013 г., ще се проведат избори за пълен ДВУГОДИШЕН мандат на Студентски съвет.

Квотата на ФМИ е 6 души, може да подкрепите някой от кандидатите ни, които искате да Ви представляват пред ръководството на университета.

Членовете на Студентския съвет:
– разпределят парите по проекти към техния бюджет
– участват в разработването на механизмите за стипендии
– представляват студентите и докторантите в СУ пред външни организации, Ректор и Академически съвет

Гласуването ще се провежда на входа на ФМИ от 9:30 ч. до 16:30 ч. Изборите са с урна и не може да гласувате по електронен път.