Daily Archives: 09.03.2017 г.

Държавни стипендии летен семестър 2016/2017

Уважаеми колеги,

Започва кампанията по кандидатстване за държавни стипендии за летния семестър учебната 2016/2017 г.

Кандидатстване за стипендии по успех

Условия :

 • Да сте си взели всички задължителни, задължително-избираеми и имате до три невзети избирами дисциплини до деня на кандидатстването;
 • Да сте студент, който има поне 1 изкаран семестър;
 • успех не по-нисък от добър (4.00): средният ви успех от предходните два семестъра (сумата от всички положени изпити, разделена на техния брой)( Студентите в I курс бакалаври и магистри кандидатстват с успех само от зимния семестър.);
 • Да подадете документите в срок;

Срокове за кандидатстване:

 • Университетската система за стипендии http://stipendii.uni-sofia.bg/ ще бъде активна от 8:00 ч. на 10.III.2017г. до 20:00 ч. на 19.III.2017 г.
 • Трябва да  разпечатате вашето заявление и да го входирате в отдел "Студенти" (каб. 221). Там ще изчислят коректния ви успех и ще ви приемат или отхвърлят заявление, в зависимост дали отговаряте на условията.
 • Deadline-а на подаването на хартиения вариант на заявлението е
 • понеделник 20.III.2017 г. 17:00 ч., но не разчитайте на този срок. Ние препоръчваме това да се случи в приемното време или иначе казано от 9:30 до 12:00 и 13:30 до 16:00 ч.
 • Възражения и жалби ще се приемат на 27 и 28 март 2017 г. в Деловодството на СУ (Ректорат, Централно крило, каб. 114 или 115) от 8:30 до 17:30 ч. (Обедната почивка е от 12:00 до 13:00 ч.)
 • Постъпилите след 28.III.2017 г. жалби няма да бъдат разглеждани.

Класацията за стипендиите по успех се извършва по специалности.
Към бакалавърските Информатика, Математика, Математика и информатика и Приложна математика – влизат и магистърските програми.
Бакалавърските програми Информационни системи, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Статистика за стипендиите участват само студентите бакалаври.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения(целогодишни) 

Срокове за кандидатстване:

 • Университетската система за стипендии http://stipendii.uni-sofia.bg/ ще бъде активна от 8:00 ч. на 10.III.2017г. до 20:00 ч. на 19.III.2017 г.
 • Трябва да разпечатате вашето заявление, прилагате необходимите документи удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, да го заверите в отдел "Студенти" (каб. 221) и да го депозирате в сектор "Студенти" на Ректората (каб.239).
 • Крайният срок на подаването на хартиения вариант на заявлението е  20.III.2017г., 17:00ч., но не разчитайте на този срок. Ние препоръчваме това да се случи в приемното време или иначе казано от 9:30 до 12:00 и 13:30 до 16:00 ч.
 • Възражения и жалби ще се приемат на 27 и 28 март 2017 г. в Деловодството на СУ (Ректорат, Централно крило, каб. 114 или 115) от 8:30 до 17:30 ч. (Обедната почивка е от 12:00 до 13:00 ч.)
 • Постъпилите жалби след 28.III.2017 г. няма да бъдат разглеждани.