Математика

Първи семестър

Аналитична геометрия

ДИС 1

Линейна алгебра

Увод в програмирането

Втори семестър

Ангийски език I

Висша алгебра

Диференциално и интегрално смятане 2

Структури от данни и програмиране

Трети семестър

Дискретна математика

Диференциални уравнения

Математически анализ – 1

Теория на числата

Четвърти семестър

Диференциална геометрия

Линейно оптимиране

Математически анализ – 2

Числени методи

Пети семестър

Аналитична механика

Комплексен анализ

Математическа логика

Частни диференциални уравнения

Шести семестър

Теория на вероятностите и математическа статистика

Топология

Задължително-избираеми дисциплини, I списък

Механика на непрекъснатите среди, 6 семестър

Съвременна физика, 6 семестър

Задължително-избираеми дисциплини, II списък

Нелинейно оптимиране, 6 семестър

Числени методи за диференциални уравнения, 6 семестър

Задължително-избираеми дисциплини, III списък

Теория на мярката на интеграла, 6 семестър

Теория на разпределенията и трансформация на Фурие, 6 семестър

 

 

Осми семестър

Избираеми дисциплини

Държавен изпит

 

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: