Информационни системи

Първи семестър

Дискретни структури

Алгебра

Диференциално и интегрално смятане I

Увод в програмирането

Втори семестър

Геометрия

Диференциално и интегрално смятане II

Обектно-ориентирано програмиране

Основи на информационните системи

Функционално програмиране

Трети семестър

Английски език 1

Използване на информационните системи

Информационни системи – теория и практика

Компютърни архитектури

Структури от данни и програмиране

Четвърти семестър

Английски език II

Бази от данни

Компютърни мрежи

Разпределени IT архитектури

Статистика и емпирични методи

Пети семестър

XML програмиране

Комуникативни умения и работа в екип

Системи за упралвение на бази от данни

Системи основани на знания

Специализиран английски език

Шести семестър

ASP програмиране

Анализ и проектиране на информационни системи

Седми семестър

Системи за Е-бизнес

Управление на проекти

Осми семестър

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: