Група „Основи на Компютърните Науки“

Зимен семестър

     Активна информационна сигурност
     Бързи алгоритми върху структури от данни
     Е-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране
    Езици, автомати и изчислимост
    Изкуствен интелект
    Изчислимост и сложност
    Изчислителна геометрия
    Модели за управление на качеството
    Мрежова сигурност
    Некласически логики за информатика и изкуствен интелект
    Понятия и структури в езиците за програмиране
    Семантика на езиците за програмиране
    Съвременни комуникации
    Увод в състезателното програмиране
    Управление на знания
    Функционално програмиране
    Елементи от теория на информацията

Летен семестър

    Активна информационна сигурност 2
    Векторна компютърна графика
    Големи масиви от данни
    Изчислимост в анализа
    Ламбда смятане и теория на доказателствата
    Мобилни приложения
    Модели за управление на качеството 2
    Приложения на крайните автомати
    Разширен семинар по програмиране
    Управление на знания

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: