Група „Статистика“

Зимен семестър


Вероятностни модели

Увод в актюерството

Увод във времеви редове

Финансови модели с шокови влияния на пазара

Летен семестър

        Модели в социалните науки
        Модели на смъртност
        Факторни планове
        Биостатистика

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: