Tag Archives: анкета

Анкета за оценка на курс, Летен семестър 2015/2016 г.

Уважаеми колеги,
в мудъл можете да намерите анкети за всяка една от задължителните и избираеми дисциплини(които сте записали).
Анкетите са напълно анонимни и не се свързват с вашия акаунт.
Получените резултати ще се предоставят на преподавателите, администрацията и ръководтвото след края на сесията.
 

ФСС иска мнението на студентите за ОКУПАЦИЯТА и действията на РАНОБУДНИТЕ СТУДЕНТИ

Декларация на националния щаб на Ранобудните студенти

Визия на Ранобудните студенти за образованието

Декларация на преподаватели, подкрепящи Ранобудните студенти

Декларация на Академическия съвет на СУ – 28.X.2013 г.

Декларациите по-долу са подредени в хронологичен ред:

Позиция на ФСС на МФ относно Окупацията – 27.X.2013 г.

Позиция на ФСС на ФЖМК относно Окупацията – 28.X.2013 г.

Позиция на ФСС на ИФ относно Окупацията – 29.X.2013 г.

Позиция на ФСС на ФФ относно Окупацията – 04.XI.2013 г.

Позиция на СС относно Окупацията – 13.XI.2013 г.

Прокламация на Софтуерната индустрия – 18.XI.2013 г.

[poll id=“3″]

[poll id=“4″]

[poll id=“5″]

[poll id=“6″]

Fb анкета

Във Fb групата FMI може да намерите 4-те въпроса от анкетата и там. Там, може да гласувате само по веднъж от профила си.

Скоро ще има и хартиен вариант, който ще се разпространява във ФМИ.