Tag Archives: летен семестър

Програма за летен семестър 2014/2015 г.

Съдържание:

Ако ще си сваляте програмата имайте в предив, че тя няма да бъде финалната версия. Докато официално не се публикува на сайта на ФМИ, тази програма остава неофициална – просто сме Ви предоставили заобиколен достъп до сегашната версия на програмата.

Информатика (И)

Информационни системи (ИС)

Компютърни науки (КН)

Математика (М)

Математика и информатика (МИ) – редовно

Приложна математика (ПМ)

Софтуерно инженерство (СИ)

Статистика (Ст.)

Математика и информатика (МИ) – задочно

Избираеми дисциплини (ИД)

Магистърски програми (МП)

Още не е актуализирано, но на тези линкове ще излезе.

Факултативен модул – за бакалаври

Още не е актуализирано, но на тези линкове ще излезе.

Записване за избираеми дисциплини

Започна записването за избираеми дисциплини за летен семестър на академичната 2014/2015 година:

Начало на кампанията: 03.02.2015
Край на първи етап на кампанията: 28.02.2015
Начало на втори етап на кампанията: 01.03.2015 Втори етап е БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТПИСВАНЕ
Край на кампанията: 12.03.2015