Tag Archives: отдел „Студенти“

ЗАЯВКИ ЗА ИЗПИТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

От 31 юли до 11 август (включително), можете да подавате заявките за явяване на изпити от минали години.
Касите на ФМИ няма да работят от 7 до 16 август (включително) , като плащането ще става по банков път, а платежните ще носите в отдел студенти (221ви кабинет).
Таксите за изпити са както следва :
– редовни студенти – 30лв.
– семестриално завършили – 50 лв.
За прекъсналите студенти – не плащате изпитите от годината на прекъсване (т.е ако сте втори курс плащате невзетите изпити само от първи курс)

Банковата сметка в лева на ФМИ СУ”Св. Кл. Охридски” е:
IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01

Заявки за изпити от минали години [зимна сесия 2014/2015]

Скъпи колеги, 

Малко важна информация за заявките за яваване на изпити от предходни години.

Съдържание:

Подаване на заявка за явяване на изпити от минали години

Заявки за изпити подават само студенти, записани в горен курс с условни изпити. Не е задължително да се явявате на всички, а само на тези, които пожелаете. Включването в протокола за даден изпит (явяването на изпит) струва 20лв.

Може и друг човек да Ви плати или подаде заявката, но трябват отделни платежни документи.

Крайният срок, в който може да плащане и подаване на заявки за явяване на изпити от минали години е
петък 16.I.2015 г. 16:00 ч.

Плащане на изпитни такси

Това може да направите чрез:

Каса на ФМИ (каб. 215)
Приемно време:
10:00 – 12:00 ч.
13:00 – 16:00 ч.

Сметка на ФМИ СУ "Свети Климент Охридски"
​IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC: BN BG BG SD
Основание: Такса за изпит

Комисионната в търговските банки варира, но трябва да бъде с минимално оскъпяване.

Процедура за подаване на заявки

  • Плащате изпитни такси за колкото изпити желаете. Това може да направите както е посочено по-горе
  • Попълвате заявка с желаните изпити, на които искате да се явите.
  • Взимате заявката и платежните разписки и отивате в отдел "Студенти".

Отдел "Студенти"
(каб. 220 – за магистрите и каб. 221 – за бакалаврите)
Приемно време:
09:30 ч. – 12:00 ч.
13:30 ч. – 16:00 ч.

График на изпитните сесии

Задължителни дисциплини – бакалаври
Изборни дисциплини – бакалаври
Задочници – бакалаври
Магистри

Поправителна сесия 2014

Съдържание:

Подаване на заявление за изпити от минали години

Крайният срок, в който може да подаване на заявление за явяване на изпити от минали години е
петък 15.VIII.2014 г. 16:00 ч.

До 2 явявания (1 редовно и 1 поправително явяване) на даден изпит вкл. – НЕ СЕ ПЛАЩА. В общия случай става въпрос за изпитите ви от текущата година, ако сте се явявали вече 2 пъти или не сте се явявали на редовната и поправителната сесии, за всяко следващото явяване на същия изпит трябва да плащате по 20 лв.

Плащане на изпитни такси

Касата на ФМИ няма да работи, заради ремонт, най-рано до понеделник 18.VII.2014 г., но се очаква да работи за плащането на семестриалните такси.

Поради този факт, останалите варианти за заплащане на таксите за изпитите (20 лв. на изпит):

Комисионната в търговските банки варира, но би трябвало да имате минимална такса.

  • чрез плащане в брой в Паричен салон (IV последен eтаж, Северно крило на Ректората)

Уточнявайте, че парите са за ФМИ.

При плащане НЕ е задължително да плащате от свое име, но за N броя хора ви трябват N броя платежни.

Пример: Вие и ваш приятел имате да взимате изпити. Вашите са 2, неговите са 3. Тогава като плащате независимо по какъв начин трябва да има 2 превода и 2 бележки. Едната да е за 2, а другата за 3 изпита. Може и двете да са на едно и също име, може дори да не е на човек, който се явява.

Процедура за подаване на заявление

  • Плащате изпитни такси за колкото изпити желаете. Това може да направите както е посочено по-горе
  • Попълвате заявка с желаните изпити, на които искате да се явите.
  • Взимате заявката и платежните разписки и отивате в отдел "Студенти".

При подаване на заявка, тя трябва да е от името на лицето, което ще се явява, но може да НЕ е подписано лично от него.

Отдел "Студенти" (каб. 220)
Приемно време:
09:30 ч. – 12:00 ч.
13:30 ч. – 16:00 ч.

График на изпитните сесии

Задължителни дисциплини – бакалаври
Изборни дисциплини – бакалаври
Задочници – бакалаври
Магистри
Ликвидационна сесия