Tag Archives: отдел „Студенти“ (каб. 221)

Кандидатстване за евростипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Уважаеми колеги,

Стартира кампанията по кандидатстване за евростипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 г.

Размерът на евростипендиите се увеличава както следва:

 • за успех – от 120 на 150 лв. месечно,
 • за специални постижения – от 200 на 300 лв.

Новите размери ще важат за летния семестър на учебната 2016/2017 година

Условия за кандидатстване:

 • Да сте си взели всички задължителни дисциплини до деня на кандидатстването;
 • Да сте редовен студент, който има поне 1 изкаран семестър ;
 • Да имате успех поне 4.00;
 • Да подадете документите в срок;
 • Да разпечатате вашето заявление и да го входирате в отдел „Студенти“ (каб. 221). Приемното време на отдел „Студенти“ е всеки ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 ч.;
  Там ще изчислят коректния ви успех и ще ви приемат или отхвърлят заявление, в зависимост дали отговаряте на условията. (Дори и да ви драскат върху формуляра, не правете корекции по формуляра в частта с успеха и доходите.);

Срокове за кандидатстване:

 • Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър на тази академична година от 17 април до 14 май 2017 г.

      Крайните срокове са: 

 •  за подаване на онлайн формуляра – 14 май 2017г. (неделя), 23:59ч;
 • за подаване на хартиения вариант – 17 май 2017 г. (сряда), 16:00ч.;
 • Формулярите се подават онлайн в система за стипендии на МОН.
 • Възражения и сигнали ще се 26-30 май 2017 г.. в Деловодството на СУ (Ректорат, Централно крило, каб. 114) от 8:30 до 17:30 ч. (Обедната почивка е от 12:00 до 13:00 ч.);
 • На 5 юни 2017 г. ,на сайта на евростипендиите, сайта на СУ, сайта на Студентски съвет при СУ, сайта на ФСС при ФМИ ще излезе класирането за европейските стипендии по успех и за специалните;

Допълнителна информация:

 • Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища, които се обучават в приоритетни професионални направления (определени в ПМС №64 от 25 Март 2016г.);
 • Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър;
 • За специална евростипендия се кандидатства със сертификати получени след края предходната кампания за евростипендии;
 • Студенти, които имат дете до 6-годишна възраст и не са се дипломирали на първата сесия (държавен изпит или дипломна работа) имат право да кандидатстват за евростипендия по успех;
 • Хартиените заявления може да се подадат и от друго лице. Ако то е роднина (майка, баща, брат, сестра, съпруг, съпруга) не е задължително да имат нотариално заверено пълномощно, но ако лицето не е роднина – трябва да е нотариално заверено;
 • Успехът се взима на базата на:​
  • последния семестър – за бакалаври, магистри в първи курс, втори семестър;
  • последния семестър – за специални стипендии;
  • последните 2 семестъра – за бакалаври и магистри в горен курс на обучение;
 • Студентите, обучаващи се по повече от една специалност могат да кандидатстват за стипендия за успех само за една от специалностите си. (За специалните стипендии отново важи ограничението до 5 специални стипендии – общо.);
 • Стипендията се изплаща пет месеца в рамките на даден семестър;

Класацията за стипендиите по успех се извършва по специалности.
Към бакалавърските Информатика, Математика, Математика и информатика и Приложна математика – влизат и магистърските програми.
Бакалавърските програми Информационни системи, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Статистика за стипендиите участват само студентите бакалаври.

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/ .

 

Заявки за изпити от минали години [зимна сесия 2014/2015]

Скъпи колеги, 

Малко важна информация за заявките за яваване на изпити от предходни години.

Съдържание:

Подаване на заявка за явяване на изпити от минали години

Заявки за изпити подават само студенти, записани в горен курс с условни изпити. Не е задължително да се явявате на всички, а само на тези, които пожелаете. Включването в протокола за даден изпит (явяването на изпит) струва 20лв.

Може и друг човек да Ви плати или подаде заявката, но трябват отделни платежни документи.

Крайният срок, в който може да плащане и подаване на заявки за явяване на изпити от минали години е
петък 16.I.2015 г. 16:00 ч.

Плащане на изпитни такси

Това може да направите чрез:

Каса на ФМИ (каб. 215)
Приемно време:
10:00 – 12:00 ч.
13:00 – 16:00 ч.

Сметка на ФМИ СУ "Свети Климент Охридски"
​IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC: BN BG BG SD
Основание: Такса за изпит

Комисионната в търговските банки варира, но трябва да бъде с минимално оскъпяване.

Процедура за подаване на заявки

 • Плащате изпитни такси за колкото изпити желаете. Това може да направите както е посочено по-горе
 • Попълвате заявка с желаните изпити, на които искате да се явите.
 • Взимате заявката и платежните разписки и отивате в отдел "Студенти".

Отдел "Студенти"
(каб. 220 – за магистрите и каб. 221 – за бакалаврите)
Приемно време:
09:30 ч. – 12:00 ч.
13:30 ч. – 16:00 ч.

График на изпитните сесии

Задължителни дисциплини – бакалаври
Изборни дисциплини – бакалаври
Задочници – бакалаври
Магистри

Начало на кампанията по евростипендии [зимен семестър 2014/2015]

Уважаеми колеги,

Започва кампанията по кандидатстване за евростипендии за зимния семестър учебната 2014/2015 г.

Евростипендиите са два вида:

 • За успех – до 5 месеца по 120 лв., сумата е независимо от успеха – важно е да се класирате;
 • Специална – до 5 броя на семестър, всяка на стойността е 200 лв. и може да се кандидатства с проекти, грамоти, сертификати и т.н. само от изучаваното направлението;

Условия за кандидатстване:

 • Да сте си взели всички задължителни дисциплини до деня на кандидатстването;
 • Да сте редовен студент, който има поне 1 изкаран семестър (Студентите в I курс бакалаври и магистри не могат да кандидатстват за стипендия сега. Най-рано може да го направите през летния семестър.);
 • Да имате успех поне 4.00;
 • Да подадете документите в срок;

Допълнителна информация:

 • За студенти, които имат дете до 6-годишна възраст и не са се дипломирали на първата сесия (държавен изпит или дипломна работа) имат право да кандидатстват за евростипендия по успех;
 • За специална евростипендия се кандидатства със сертификати получени след края предходната кампания за евростипендии;
 • Хартиените заявления може да се подадат и от друго лице. Ако то е роднина (майка, баща, брат, сестра, съпруг, съпруга) не е задължително да имат нотариално заверено пълномощно, но ако лицето не е роднина – трябва да е нотариално заверено;
 • Успехът се взима на базата на:​

   

  • последния семестър – за бакалаври, магистри в първи курс, втори семестър;
  • последния семестър – за специални стипендии;
  • последните 2 семестъра – за бакалаври и магистри в горен курс на обучение;
 • Студентите, обучаващи се по повече от една специалност могат да кандидатстват за стипендия за успех само за една от специалностите си. (За специалните стипендии отново важи ограничението до 5 специални стипендии – общо.)

Срокове за кандидатстване:

 • От понеделник 8 декември 2014 г. до вторник 13 януари 2015 г. (37-дневен срок) да попълните заявление в система за стипендии на МОН. Системата е отворена от 0:00 ч. на 8.XII.2014 г. до 23:59 ч. на 13.I.2015 г.
 • Да разпечатате вашето заявление (Това може да направите безплатно в зала 100) и да го входирате в отдел "Студенти" (каб. 221).
  Приемното време на отдел "Студенти" е от 9:30 до 12:00 и 13:30 до 16:00 ч.
  Там ще изчислят коректния ви успех и ще ви приемат или отхвърлят заявление, в зависимост дали отговаряте на условията. (Дори и да ви драскат върху формуляра, не правете корекции по формуляра в частта с успеха и доходите.)
 • Deadline-а на подаването на хартиения вариант на заявлението е
  петък 16.I.2014 г. 16:00 ч.
 • Възражения и сигнали ще се приемат от понеделник 24 до сряда 26 януари 2015 г. в Деловодството на СУ (Ректорат, Централно крило, каб. 114) от 8:30 до 17:30 ч. (Обедната почивка е от 12:00 до 13:00 ч.)
 • На 04 февруари 2014 г. на сайта на евростипендиите, сайта на СУ, сайта на Студентски съвет при СУ, сайта на ФСС при ФМИ ще излезе и класирането за европейските стипендии по успех и за специалните.

Минималните балове за предходните кампании

Класацията за стипендиите по успех се извършва по специалности.
Към бакалавърските Информатика, Математика, Математика и информатика и Приложна математика – влизат и магистърските програми.
Бакалавърските програми Информационни системи, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Статистика за стипендиите участват само студентите бакалаври.