Tag Archives: приемно време

Заявки за изпити от минали години [зимна сесия 2014/2015]

Скъпи колеги, 

Малко важна информация за заявките за яваване на изпити от предходни години.

Съдържание:

Подаване на заявка за явяване на изпити от минали години

Заявки за изпити подават само студенти, записани в горен курс с условни изпити. Не е задължително да се явявате на всички, а само на тези, които пожелаете. Включването в протокола за даден изпит (явяването на изпит) струва 20лв.

Може и друг човек да Ви плати или подаде заявката, но трябват отделни платежни документи.

Крайният срок, в който може да плащане и подаване на заявки за явяване на изпити от минали години е
петък 16.I.2015 г. 16:00 ч.

Плащане на изпитни такси

Това може да направите чрез:

Каса на ФМИ (каб. 215)
Приемно време:
10:00 – 12:00 ч.
13:00 – 16:00 ч.

Сметка на ФМИ СУ "Свети Климент Охридски"
​IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC: BN BG BG SD
Основание: Такса за изпит

Комисионната в търговските банки варира, но трябва да бъде с минимално оскъпяване.

Процедура за подаване на заявки

 • Плащате изпитни такси за колкото изпити желаете. Това може да направите както е посочено по-горе
 • Попълвате заявка с желаните изпити, на които искате да се явите.
 • Взимате заявката и платежните разписки и отивате в отдел "Студенти".

Отдел "Студенти"
(каб. 220 – за магистрите и каб. 221 – за бакалаврите)
Приемно време:
09:30 ч. – 12:00 ч.
13:30 ч. – 16:00 ч.

График на изпитните сесии

Задължителни дисциплини – бакалаври
Изборни дисциплини – бакалаври
Задочници – бакалаври
Магистри

Начало на кампанията по евростипендии [зимен семестър 2014/2015]

Уважаеми колеги,

Започва кампанията по кандидатстване за евростипендии за зимния семестър учебната 2014/2015 г.

Евростипендиите са два вида:

 • За успех – до 5 месеца по 120 лв., сумата е независимо от успеха – важно е да се класирате;
 • Специална – до 5 броя на семестър, всяка на стойността е 200 лв. и може да се кандидатства с проекти, грамоти, сертификати и т.н. само от изучаваното направлението;

Условия за кандидатстване:

 • Да сте си взели всички задължителни дисциплини до деня на кандидатстването;
 • Да сте редовен студент, който има поне 1 изкаран семестър (Студентите в I курс бакалаври и магистри не могат да кандидатстват за стипендия сега. Най-рано може да го направите през летния семестър.);
 • Да имате успех поне 4.00;
 • Да подадете документите в срок;

Допълнителна информация:

 • За студенти, които имат дете до 6-годишна възраст и не са се дипломирали на първата сесия (държавен изпит или дипломна работа) имат право да кандидатстват за евростипендия по успех;
 • За специална евростипендия се кандидатства със сертификати получени след края предходната кампания за евростипендии;
 • Хартиените заявления може да се подадат и от друго лице. Ако то е роднина (майка, баща, брат, сестра, съпруг, съпруга) не е задължително да имат нотариално заверено пълномощно, но ако лицето не е роднина – трябва да е нотариално заверено;
 • Успехът се взима на базата на:​

   

  • последния семестър – за бакалаври, магистри в първи курс, втори семестър;
  • последния семестър – за специални стипендии;
  • последните 2 семестъра – за бакалаври и магистри в горен курс на обучение;
 • Студентите, обучаващи се по повече от една специалност могат да кандидатстват за стипендия за успех само за една от специалностите си. (За специалните стипендии отново важи ограничението до 5 специални стипендии – общо.)

Срокове за кандидатстване:

 • От понеделник 8 декември 2014 г. до вторник 13 януари 2015 г. (37-дневен срок) да попълните заявление в система за стипендии на МОН. Системата е отворена от 0:00 ч. на 8.XII.2014 г. до 23:59 ч. на 13.I.2015 г.
 • Да разпечатате вашето заявление (Това може да направите безплатно в зала 100) и да го входирате в отдел "Студенти" (каб. 221).
  Приемното време на отдел "Студенти" е от 9:30 до 12:00 и 13:30 до 16:00 ч.
  Там ще изчислят коректния ви успех и ще ви приемат или отхвърлят заявление, в зависимост дали отговаряте на условията. (Дори и да ви драскат върху формуляра, не правете корекции по формуляра в частта с успеха и доходите.)
 • Deadline-а на подаването на хартиения вариант на заявлението е
  петък 16.I.2014 г. 16:00 ч.
 • Възражения и сигнали ще се приемат от понеделник 24 до сряда 26 януари 2015 г. в Деловодството на СУ (Ректорат, Централно крило, каб. 114) от 8:30 до 17:30 ч. (Обедната почивка е от 12:00 до 13:00 ч.)
 • На 04 февруари 2014 г. на сайта на евростипендиите, сайта на СУ, сайта на Студентски съвет при СУ, сайта на ФСС при ФМИ ще излезе и класирането за европейските стипендии по успех и за специалните.

Минималните балове за предходните кампании

Класацията за стипендиите по успех се извършва по специалности.
Към бакалавърските Информатика, Математика, Математика и информатика и Приложна математика – влизат и магистърските програми.
Бакалавърските програми Информационни системи, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Статистика за стипендиите участват само студентите бакалаври.

Поправителна сесия 2014

Съдържание:

Подаване на заявление за изпити от минали години

Крайният срок, в който може да подаване на заявление за явяване на изпити от минали години е
петък 15.VIII.2014 г. 16:00 ч.

До 2 явявания (1 редовно и 1 поправително явяване) на даден изпит вкл. – НЕ СЕ ПЛАЩА. В общия случай става въпрос за изпитите ви от текущата година, ако сте се явявали вече 2 пъти или не сте се явявали на редовната и поправителната сесии, за всяко следващото явяване на същия изпит трябва да плащате по 20 лв.

Плащане на изпитни такси

Касата на ФМИ няма да работи, заради ремонт, най-рано до понеделник 18.VII.2014 г., но се очаква да работи за плащането на семестриалните такси.

Поради този факт, останалите варианти за заплащане на таксите за изпитите (20 лв. на изпит):

Комисионната в търговските банки варира, но би трябвало да имате минимална такса.

 • чрез плащане в брой в Паричен салон (IV последен eтаж, Северно крило на Ректората)

Уточнявайте, че парите са за ФМИ.

При плащане НЕ е задължително да плащате от свое име, но за N броя хора ви трябват N броя платежни.

Пример: Вие и ваш приятел имате да взимате изпити. Вашите са 2, неговите са 3. Тогава като плащате независимо по какъв начин трябва да има 2 превода и 2 бележки. Едната да е за 2, а другата за 3 изпита. Може и двете да са на едно и също име, може дори да не е на човек, който се явява.

Процедура за подаване на заявление

 • Плащате изпитни такси за колкото изпити желаете. Това може да направите както е посочено по-горе
 • Попълвате заявка с желаните изпити, на които искате да се явите.
 • Взимате заявката и платежните разписки и отивате в отдел "Студенти".

При подаване на заявка, тя трябва да е от името на лицето, което ще се явява, но може да НЕ е подписано лично от него.

Отдел "Студенти" (каб. 220)
Приемно време:
09:30 ч. – 12:00 ч.
13:30 ч. – 16:00 ч.

График на изпитните сесии

Задължителни дисциплини – бакалаври
Изборни дисциплини – бакалаври
Задочници – бакалаври
Магистри
Ликвидационна сесия