Tag Archives: СУ

Нов пропусквателен режим във ФМИ

Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ свързана с новия пропусквателен режим на сградите на СУ.

Призоваваме, на първо време, всеки студент – редовно, задочно или дистанционно обучение при идването си до ФМИ да има в себе си документ за самоличност издаден от СУ „Свети Климент Охридски“.

Такива документи са:

 • Заверена студентска книжка
 • Заверена студентска лична карта
 • Карта за общежитие
 • Актуална читателска карта за библиотеките на СУ
 • ISIC карта с логото на СУ или новите RFID ISIC карти с обратна лицева страна с информация за статуса ви.

За докторантите: В близките дни трябва да ви бъдат издадени пропуски за влизане във Факултета.

За преподаватели, асистенти, администрация или други работещи във ФМИ: На вас също трябва да Ви бъдат издадени пропуски за достъп.

За всички външни за академичната общност, лица: Всеки има право да влиза в сградите на СУ, както и във ФМИ. Ако толкова се държи на мерките за сигурност поискайте да ви запишат номера на личната карта и ако има кой да ви посрещне на входа, да ви съдейства за влизането. Недопустимо е да се нарушава завета на братя Георгиеви, които са дарили парите си за създаването на Софийския университет, а сега той да е поставен като военна зона с ограничен достъп. Надяваме се този безумен режим да падне както в Ректората, така и в различните факултети, където се изпълнява.

Факултетният студентски съвет при ФМИ (ФСС) ще съдейства за това, всеки студент и докторант на ФМИ да бъде допускан до сградата, независимо от факта дали си носи студентски документи или не.  Пожелаваме отново на всички успешна сесия и по-малко главоболия с охраната.

Класиране за евростипендиите в СУ „Свети Климент Охридски“

Евростипендии ФМИ зимен семестър 2013-2014 г.

1. [Обикновенни евростипендии за успех] Квотата по факултети и специалности, както и минималния успех.
2. [Специални евростипендии] Квотата по факултети(хипервръзки за класацията за всеки факултет) и минималния успех.
3. [Специални евростипнедии] Факултетните номера и проектите, които са им били одобрени.

Позиция на ФСС при ФМИ относно превземането на Ректората

Позиция на
Факултетен студентски съвет при
Факултет по математика и информатика към
Софийски университет “Свети Климент Охридски”
относно превземането на Ректората на СУ
от хора, които нямат общо с
академичната общност на Софийския университет

Факултетен студентски съвет (ФСС) при Факултет по математика и информатика към СУ “Свети Климент Охридски” се обявява категорично ПРОТИВ блокирането на Ректората на Софийския университет. След като се доказа, че окупацията на “Ранобудните студенти” от октомври и ноември 2013г., не постигна търсения ефект, не виждаме за нужно отново да се прави едно и също действие, след като то е неефективно. Ние като Факултетен студентски съвет не смятаме за нужно да се използват методи като “окупация”, “блокада”, “превземане” във ВУЗ-овете. В момента единствено се показва, че хората, влезли в Ректората нямат подкрепа на студентската общност. Търсенето на политическа промяна не трябва да става в университетите, а на кръгли маси, дебати и избори.

Превземането на Ректората на СУ от хора, чието мнозинство НЕ е съставено от студенти, докторанти или преподаватели в СУ поставя въпроса “Защо в Ректората преобладават хора, които не са свързани с академичната общност на Софийския университет?”. ФСС смята, че тези хора нямат абсолютно никакво законово право да бъдат там, защото с това се създават прецеденти, които са опасни за автономията на университетите. Блокирането на работата на СУ затруднява на сесията на всички учащи, прекъсва важни плащания, ограничава правото за достъп до образование на учащите в СУ, затруднява провеждането на кандидат – студентската кампания за следващата академична година. Понеже всички тези проблеми не са ясни на тази група от хора, която е в сградата, ги приканваме да я напуснат, за да може да има по-малко щети за образователния и административния процес.

ФСС при ФМИ се присъединява към декларацията на Студентския съвет при СУ от събота 25.I.2014 г., като смятаме, че е необходимо Ректорът, Ректорският съвет, Академическият съвет и Общото събрание на СУ да вземат в най-кратки срокове адекватни и еднозначни мерки за прекратяването на тази блокада, възобновяване на нормалния ритъм и мерки за предотвратяване на бъдещи подобни акции на територия на Софийския университет.

ФСС при ФМИ към
СУ “Св. Климент Охридски”
Понеделник 27.I.2014 г.

Позиция на ФСС относно превземането на Ректората

Декларация на СС относно Окупацията на СУ – 25.I.2014 г.

Приложение към Декларацията на СС

[Summary] Визия на ФСС за развитието на ФМИ

 1. Електронни услуги
  • Внедряване на всички успешни проекти от HackFMI
  • Създаване на нова усъвършенствана изборна система, с възможност да се ползва във всички факултети.
  • Създаване на приложения за улесняване на административната работа както за студенти, така и за административния персонал
 2. Подобряване на ефективността на обучението
  • Програма ЕОС
   • Наставниците да бъдат освен под контрол на академични наставници, но и на ФСС
   • Изготвяне на ясни правила и задължения на наставниците
 3. Социално – битови условия
  • Повишаване на санитарно – хигиенните условия във всички тоалетните във ФМИ
  • Подмяна на износена и остаряла материално – техническа база
  • Wi – Fi покритие в абсолютно цялата сграда на ФМИ (от мазето до V етаж)
  • Изготвяне на нова заповед за разрешаване на достъп на учащи се във ФМИ през събота и неделя м/у 9:00 ч. и 20:00 ч.
 4. Учебна програма
  • Занятия
   • Изравняване на нивото на математическа подготвеност на първокурсниците чрез семинар преди началото на академичната година
   • План за увеличаване на английската грамотност на студентите чрез повече часове; всеки семестър да присъстват часове по английски език. В края на своята образователно – квалификационна степен, учащия се, да владее английски език на ниво B2 (минималното изисквано за софтуерната индустрия)
   • Увеличаване на часовете спорт, като се стимулира студентите да ходят на спорт. Всеки семестър спорт, с цел да се спортува, да се поддържа форма и да се намалява заседналия начин на живот.
  • Ясни регламенти за дисциплините
   • Уводната лекция на всяка дисциплина трябва да съдържа:
    • Конспект за дисциплината
    • Начин за оценяване – текущ контрол и изпит
    • Ориентировъчни дати за контролни и изпити
    • Какви и колко домашни и курсови работи
    • Друга важна информация за курса
 5. Стажове
  • Възможност за стаж дори и през учебно време
  • Повече научно – образователни проекти по програма ЕОС
  • Търсене на съфинансиране за проекти, които не са по програми
 6. Информираността на кандидат – студентите и студентите
  • Необходимостта от повече срещи на терен – потенциалните училища, които ще изпратят своите ученици във ФМИ
  • Изготвяне на ясна и достъпна информация (Пътеводител на първокурсника)
  • Повишаване на активността  и информираността на студентите

 

Това са обобщените точки, които може да намерите в пълния вариант на документа, с който разполага Деканата на ФМИ