Tag Archives: членове

Резултати от проведените частични избори за членове на ФСС при ФМИ

Уважаеми колеги,

Искаме да ви информираме, че на изборите, които бяха проведени на 07 ноември 2017г. за членове на Факултетния студентски съвет при ФМИ бяха избрани 18 кандидати, от общо 24, които можете да видите тук.

Брой гласували студенти в редовна форма на обучение: 395
Брой намерени бюлетини: 395
Брой действителни бюлетини: 383
Брой недействителни бюлетини: 12

Резултати от гласуването:

Георги Асенов Стаменов, Статистика, 3-ти курс, 46 гласа
Ненко Светлинов Илиев, Информатика, 1-ви курс, 31 гласа
Мартин Маринов Георгиев, Компютърни науки, 2-ри курс, 24 гласа
Йоанна Емилова Петкова, Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 23 гласа
Десислава Йонкова Топузакова, Компютърни науки, 1-ви курс, 22 гласа
Димитрина Владимирова Дамянова, Компютърни науки, 2-ри курс, 22 гласа
Филип Владков Сидеров, Информационни системи, 2-ри курс, 22 гласа
Димитър Николов Димитров, Софтуерно инженерство, 3-ти курс, 20 гласа
Иво Алексеев Стратев, Информатика, 2-ри курс, 19 гласа
Александър Стефанов Стефанов, Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 18 гласа
Дако Валентинов Димов, Информатика, 1-ви курс, 18 гласа
Кристина Венелинова Христова, Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 18 гласа
Антон Красимиров Стоянов, Компютърни науки, 1-ви курс, 15 гласа
Гергана Стоянова Лапчева, Компютърни науки, 1-ви курс, 15 гласа
Асен Георгиев Стоилов, Компютърни науки, 3-ти курс, 13 гласа
Елизар Емилиянов Емануилов, Софтуерно инженерство, 1-ви курс, 12 гласа
Цветина Красимирова Спасова, Компютърни науки, 1-ви курс, 11 гласа
Павел Руменов Денков, Информационни системи, 1-ви курс, 10 гласа

Резултати от проведените частични избори на 15.04

Скъпи колеги,

представяме ви резултати от проведените на 15.04 частични избори за попълване на квотата на ФСС.

Брой гласували студенти в редовна форма на обучение: 108
Брой на подадените бюлетини: 111, от които действителни: 108

Резултати от гласуването:

N Име Специалност Курс Гласове
1 Цветан Христов Христов Информатика II 42
2 Симеон Йовков Цветков Приложна математика III 34
3 Станислав Господинов Иванов Математика и информатика I 25
4 Александър Арам Наджарян Компютърни науки II 7

Всички кандидати са избрани за членове на ФСС.
 

Справка за членовете на ФСС в последните 4 години

Членове на ФСС през последните 4 години
* Здравко Якимов и Теодор Катранджиев имат 2 мандата във ФСС, за това не са допуснати за 3-ти мандат.
** Радослав Георгиев, поради статута му на прекъснал студент, няма право да членува във ФСС.