СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

Необходима информация относно програмата за студенти – критерии за допустимост, наръчник за правата на студентите,участващи в студентска мобилност, формуляри по програма Еразъм за заминаващи студенти и т.н. можете да намерите тук.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ

За повече информация посетете:
https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/prepodavatelska-mobilnost

Ако имате въпроси или искате по-подробна информация, можете да я получите и на място:

СТЕФКА БЛИЗНЕВА
кабинет: 203 (Кариерен център)
тел. +359 2 8161 589
blizneva@fmi.uni-sofia.bg