Библиотека на ФМИ
Местоположение: ФМИ, ет. I, Ляво крило, каб. 106
Приемно време: 8:30 – 17:30 ч.
Mail: предстои създаването
Тел.: 02 8161 571