Каса на ФМИ
Местоположение: ФМИ, ет. II, Централно крило, каб. 215
Приемно време: 10:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00 ч.
Тел.: 02 8161 526 или 02 8161 586

Плащане по банков път:
Сметка на ФМИ СУ "Св. Климент Охридски"
​IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC: BN BG BG SD
Основание: Семестриална/годишна такса, трите имена на обучаваното лице и ЕГН (ако не съвпада с вносителя), специалност, (образоватено-квалификационна степен и форма на обучение) или факултетен номер
Основание: Такса за изпитен протокол, трите имена на изпитваното лице и ЕГН (ако не съвпада с вносителя) и факултетен номер
Основание: Такса за издаване/подновяване на ISIC СУ или СУ карта, трите имена и ЕГН (ако не съвпада с вносителя) и факултетен номер
Основание: За други плащания, уточнявате конкретно за какво се извършват, както и поставяте данни, с които да могат да Ви идентифицират
Вносител: Трите имена и ЕГН
Възможност за плащане: всеки банков клон на търговска банка, е-Банкиране, еPay, EasyPay, FastPay и др.

Плащане на семестриална такса чрез код от СУСИ (вградена връзка)