Отдел „Студенти“
Местоположение: ФМИ, ет. II, Дясно крило, каб. 221 – за бакалаври
Местоположение: ФМИ, ет. II, Дясно крило, каб. 220 – за магистри
Приемно време: 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:30 ч.
Mail: studenti@fmi.uni-sofia.bg
Тел.: 02 8161 542 или 02 8623 483