отдел „Учебен“
Местоположение: ФМИ, ет. II, Ляво крило, каб. 209
Приемно време: 10:00 – 12:00 и 13:00 – 16:00 ч.
Mail: ucheben@fmi.uni-sofia.bg
Тел.: 02 8161 522 или 02 8622 373