Заедно за свеж старт на учебната година!

Събитието Freshers’ Weekend 2019 беше таргетирано към нашите колеги първокурсници от всички специалности.

То целеше запознаване между „зайците“ 🙂 в неформална обстановка и сплотяването им като колектив. Още от първия им ден във ФМИ ги приканихме да излязат от зоната си на комфорт, да опознаят Факултета възможно най-добре и да разберат къде се намират важните за тях зали и информация.

Пред нас стоеше и задачата да запознаем всички наши нови приятели с това, което им предстои да учат, както и да им обясним какво точно могат да работят с придобитите във ФМИ знания. С основните насоки, получени по време на събитието, и с опита, който ще натрупат постепенно, се надяваме те сами да открият върху какво трябва да наблегнат, за да се реализират като определен тип специалисти и да осъзнаят колко много всъщност им предлага ФМИ!

Не на последно място, основна наша цел е винаги да привличаме нови и свежи членове на ФСС – очакваме и вас, първокурсници!

Успешна учебна година от екипа на ФСС!

Категории: Freshers Weekend