Магистърски програми 2016/2017
Подаване на документи за кандидатстване
*Уверенията на випускниците на ФМИ – СУ, които ще се явят на държавен изпит през м. септември 2016 г., ще бъдат издадени служебно и добавени към останалите им документи за кандидатстване.

Балове от минали години

Изисквания
Балообразуване

Места по държавна поръчка
Места за специалност Информатика по магистърски програми
Места за специалност Математика по магистърски програми
Изпит
Класиране
Документи за записване
Семестриални такси
Общежития

Информация от сайта на ФМИ

За въпроси може да ни пишете на all@fss.fmi.uni-sofia.bg

===========================================

Архив