Информация за държавен изпит: /2015-2016г./

Скъпи колеги,
в тази страница ще добавим информация за предстоящия държавен изпит. Ако имате някакви въпроси, може да ни пишете на all@fss.fmi.uni-sofia.bg

Държавен изпит за завършване на ОКС "бакалавър"
– 09 и 10 септември 2016г.  септември 2016 г. , молби ще се приемат от 1 август  до 31 август в  221  стая, отдел "Студенти".

1. Молба за допускане до държавен изпит
2. Здравни осигуровки

Здравните осигуровки, на студентите, които не работят и се плащат от Университета, се покриват до месец септември(включително) /независимо дали сте взели дърважния изпит през м.юли/
3. Конспекти за държавен изпит
4. Теми давани на държавен изпит
5. Информация за провеждането на държавен изпит(01.09.2015г.)

6. Магистърски програми /Информация/

Ако на една част от изпита имате оценка (2), то оценката ви от държавен изпит е (2).

Резултатите от държавния изпит са окончателни. Поставената оценка не подлежи на преразглеждане и не може да се повишава.

Материали за ДИ
Теми давани на ДИ
PCLOUD