Зимен семестър


Изчислителна сложност

Семинар по Динамични системи и теория на числата – 1

Семинар по Теория на вероятностите и математическа статистика

Статистическа лаборатория (семинар)

Учебен семинар по Частни диференциални уравнения

 

Летен семестър


    ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания” (програма на „Джуниър Ачийвмънт”)
    Семинар по алгоритми
    Семинар по Динамични системи и теория на числата – 2
    Семинар по Диференциални уравнения
    Семинар Допълнителни въпроси от ДИС
    Семинар по Проектиране и интегриране на софтуерни системи
    Семинар по функционален анализ
    Стартиране на високотехнологичен бизнес