Първи семестър

Анатомия и физиология на човека

Биомеханика и реология

Вградени и автономни системи

Въведение в органичната химия

Въведение в програмирането

Извличане на информация

Изчислителна биология

Линукс и езици за програмиране в биоинформатиката

Методи на медицинската физика

Молекулярна биология и генетика

Програмиране на ИТ услуги 1

Увод в биостатистиката

Втори семестър

Биомедицинска роботика

Биостатистика

Въведение към бази данни

Географски информационни системи

Изчислителна биология

Информационни системи в здравеопазването

Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн

Приложения на бази данни в биоинформатиката

Програмиране в UNIX среда

Програмиране на ИТ услуги

Статистически методи в биоинформатиката

Управление на софтуерен проект

Трети семестър

Преддипломен курсов проект
Стаж
Разработване и защита на дипломна работа