Първи семестър

Вградени и автономни системи

Големи нерелационни бази от данни (И)

Кинематика

Машинно самообучение (И)

Обектно-ориентирано програмиране за мобилни платформи

Обработка на изображения (И)

Обработка на сигнали (И)

Сензори (И)

Втори семестър

Безжични мрежи (И)

Динамика (И)

Интелигентни системи (З)

Мобилни приложения (З)

Мобилно Интернет съдържание (З)

Планиране на движения в сложна среда (И)

Трети семестър

Стаж (И)
Преддипломен курсов проект (И)
Разработване и защита на дипломна работа (З)