Първи семестър

Agile процеси и гъвкави методологии

Business Intelligence на фирма

Анализ и управление на изискванията на клиентите

Електронни разплащания

Организационно поведение

Основи на електронното управление

Технологично предприемачество

Управление на бизнес процеси

Управление на качеството при разработка и поддръжка на софтуер

Управление на проекти

Втори семестър

Административно управленски технологии за съвместна работа с електронни и хартиени документи

Маркетингов мениджмънт

Правни аспекти на информационните технологии

Предприемачество “Учебна компания”

Сигурност на електронния бизнес

Технологично предприемачество в информационните технологии

Управление на веригата на доставки (SCM)

Управление на взаимоотношенията с клиенти

Управление на фирмените ресурси

Финансово управление на ИКТ фирма

Преддипломен курсов проект
Стаж
Разработване и защита на дипломна работа