Първи семестър

Дизайн на електронно обучение (З)

ИТ в обучението на деца със специални образователни потребности (И)

Методи за оценяване в електронното обучение (И)

Обектно-ориентирано програмиране и методи за преподаването му (И)

Обектно-ориентирано програмиране на C#.Net (И)

Основи на електронното обучение (З)

Разработване на мултимедийни учебни материали (З)

Създаване на учебни програми и проектиране на обучението (И)

Софтуерни системи за електронно обучение (З)

Втори семестър

Използване на сериозни игри в учебния процес (И)

Компютърна графика в обучението (И)

Методи за планиране, провеждане и документиране на научни проучвания и проекти (З)

Мултимедия за напреднали (И)

Обработка и анализ на данни (И)

Основи на компютърните мрежи (И)

Съвременни операционни системи (И)

Уеб дизайн (И)

Управление на софтуерен проект (И)

Ученето като процес – психологически и социални предпоставки (И)

Преддипломен курсов проект (И)
Стаж (И)
Дипломна работа

УЧЕБЕН ПЛАН (задочно обучение, срещу заплащане)

I семестър

Основи на електронното обучение (З)
Дизайн на електронно обучение (З)
Софтуерни системи за електронно обучение (З)
Методи за оценяване в електронното обучение (И)

II семестър

Компютърна графика в обучението (И)
Основи на компютърните мрежи (И)
Съвременни операционни системи (И)
еб дизайн (И)
Ученето като процес – психологически и социални предпоставки (И)

III семестър

Разработване на мултимедийни учебни материали (З)
ИТ в обучението на деца със специални образователни потребности (И)
Обектно-ориентирано програмиране и методи за преподаването му (И)
Обектно-ориентирано програмиране на C#.Net (И)
Създаване на учебни програми и проектиране на обучението (И)

IV семестър

Методи за планиране, провеждане и документиране на научни проучвания и проекти (З)
Използване на сериозни игри в учебния процес (И)
Обработка и анализ на данни (И)
Управление на софтуерен проект (И)
Мултимедия за напреднали (И)

V семестър

Преддипломен курсов проект (И)
Стаж (И)
Дипломна работа