Първи семестър

Въведение в криптографията и сигурността на данни (И)

Злонамерен софтуер (Malware) (И)

Компютърна сигурност (И)

Компютърни мрежи

Практикум Cisco академия

Стандарти и нормативни документи за защита на информацията в компютърните системи и мрежи (И)

Управление на информационната сигурност (И)

Втори семестър

Въведение в криптография и кодове за защита (И)

Информационна защита (И)

Моделиране на защитени взаимодействия в компютърни системи (И)

Мрежова и системна администрация (И)

Практикум Cisco академия

Системи за откриване и предотвратяване на прониквания (И)

Трети семестър

Сигурност в компютърните мрежи