Първи семестър

1. Компютърни мрежи

2. Виртуализация и Cloud Computing

3. Обектно-ориентиран анализ и проектиране

4. Интегриране на разпределени системи

5. Компютърни архитектури

6. Вградени автономни системи

7. Мрежово Програмиране на Java

8. Операционна система UNIX

9. Мрежови системи за съхраняване на данни

10. Софтуерен бизнес анализ

11. Обектно-ориентирано програмиране на C#.NET

12. Администриране на SQL сървър за бази данни

13. Администриране на портали

14. Разработване на портали

15. Въведение в мрежовата сигурност

16. Администриране на Майкрософт сървър за сигурност

17. Изграждане на мрежова и приложна инфраструктура

18. Администриране на Майкрософт сървъри

19. Конфигуриране и поддръжка на мрежови услуги

20. Управление на облаци (Cloud management)

21. Инсталиране и конфигуриране на частен облак

22. Администриране на клауд виртуализация за приложения

23. Автоматизиране на администрирането

24. Практикум Cisco академия

25. Технологии и приложения за архивиране и възстановяване на информация

26. Извличане на информация

Втори семестър

27. Web бази от данни

28. Безжични мрежи

29. Мобилни комуникации

30. Разпределени ИТ архитектури

31. Разпределени софтуерни архитектури

32. Системи с паралелна обработка

33. Паралелно програмиране с MPI

34. Практикум Cisco академия 3

35. Практикум Cisco академия 4

36. Изграждане и администриране на Активна директория

37. Планиране и проектиране на мрежови услуги в Майкрософт Активна директория

38. WAP, WML, XHTML

39. Инсталиране и управление на сървери в клъстер

40. Дизайн на мрежова инфраструктура

41. Директорийни услуги

42. Администриране и управление на Oracle бази данни

43. Конфигуриране, администриране и управление на MS Exchange сървър

44. Софтуерни шаблони за проектиране

45. Линукс системно и мрежово администриране

46. Унифицирани комуникации

47. ESXi Сървърна виртуализация

48. Архитектури, ориентирани към услуги и уеб услуги

49. Компонентно ориентирано софтуерно инженерство

50. Виртуализация за дейта-център

51. Програмиране в реално време с Node.js

52. Администриране на сървърr – ІІ част

Трети семестър

53. Сигурност в компютърните мрежи

54. Преддипломен курсов проект
55. Стаж
56. Разработване и защита на дипломна работа
Задължителни са дисциплините изписани с по-черен шрифт.