Първи семестър

1. Евристични стратегии за решаване на задачи по математика

2. Избрани въпроси от теорията на обучението по математика

3. Обектно-ориентирано програмиране и методи за преподаването му

4. Създаване на учебни програми и проектиране на обучението

Втори семестър

5. Оценяване и изследване в образованието

6. Компютърна графика в обучението

7. Управление в образованието

8. Семинар

9. Училищен диалогов софтуер по математика

Трети семестър

10. Съвременни образователни технологии

11. Методи за работа с талантливи ученици

12. Некласически теории на тестовете

13. Информационни технологии в обучението по математика

14. Специализиран софтуер за обучение по математика и информатика

16. Преддипломен курсов проект
Разработване и защита на дипломна работа

 

УЧЕБЕН ПЛАН задочно обучение срещу заплащане

I семестър

1. Евристични стратегии за решаване на задачи по математика
2. Избрани въпроси от теорията на обучението по математика

3. Обектно-ориентирано програмиране и методи за преподаването му
4. Създаване на учебни програми и проектиране на обучението

II семестър

5. Оценяване и изследване в образованието
6. Компютърна графика в обучението
7. Управление в образованието
8. Училищен диалогов софтуер по математика
9. Семинар

III семестър

10. Съвременни образователни технологии
11. Методи за работа с талантливи ученици
12. Некласически теории на тестовете
13. Информационни технологии в обучението по математика
14. Специализиран софтуер за обучение по математика и информатика
15. Стаж

IV семестър

16. Преддипломен курсов проект
Разработване и защита на дипломна работа
Забележка: Учебните дисциплини изписани с тъмен шрифт са задължителни.