Стартира прием на договори на студенти по проект „Студентски практики – Фаза 2“

РЕГИСТРАЦИЯ и ГЕНЕРИРАНЕ НА ДОГОВОР на сайта: https://praktiki.mon.bg/

Задължителните условия за сключване на договор прочетете тук .

Необходими документи:

  • Подписан генериран от системата договор  /3 екземпляра/;
  • Подписана декларация за COVID – 19, може да свалите от тук ;

Договори на студенти се приемат от понеделник до сряда всяка седмица в часовите интервали от 10 до 12 ч. от 14 до 16 ч. в стая 203 на ФМИ.

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).

Списъкът със специалностите, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ е наличен на адрес: https://praktiki.mon.bg/pages/documents

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 600 лв.

В проекта участва и СУ “Св. Кл. Охридски” със своите факултети.

Функционален експерт за Факултета по математика и информатика:
г-жа Стефка Близнева (blizneva@fmi.uni-sofia.bg)

Повече информация относно практиките, може да откриете тук:

https://praktiki.mon.bg

Категории: Работа