Стартира прием на договори на студенти по проект „Студентски практики – Фаза 2“

РЕГИСТРАЦИЯ и ГЕНЕРИРАНЕ НА ДОГОВОР на сайта: https://praktiki.mon.bg/

Задължителните условия за сключване на договор прочетете тук .

Необходими документи:

  • Подписан генериран от системата договор  /3 екземпляра/;
  • Подписана декларация за COVID – 19, може да свалите от тук ;

Договори на студенти се приемат от понеделник до сряда всяка седмица в часовите интервали от 10 до 12 ч. от 14 до 16 ч. в стая 203 на ФМИ.

Договорите, подадени в седмицата от 29.06.2020г. – 03.07.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 20.07.2020 г.
Договорите, подадени в седмицата от 06.07.2020г. – 10.07.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 03.08.2020 г.
Договорите, подадени в седмицата от 13.07.2020г. – 17.07.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 10.08.2020 г.
Договорите, подадени в седмицата от 20.07.2020г. – 24.07.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 17.08.2020 г.
Договорите, подадени в седмицата от 27.07.2020г. – 31.07.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 24.08.2020 г.
Договорите, подадени в седмицата от 03.08.2020г. – 07.08.2020 г., са с най-ранна дата на стартиране на практическото обучение на 31.08.2020 г

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).

Списъкът със специалностите, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ е наличен на адрес: https://praktiki.mon.bg/pages/documents

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 600 лв.

В проекта участва и СУ “Св. Кл. Охридски” със своите факултети.

Функционален експерт за Факултета по математика и информатика:
г-жа Стефка Близнева (blizneva@fmi.uni-sofia.bg)

Повече информация относно практиките, може да откриете тук:

https://praktiki.mon.bg

Категории: Работа