Студент на годината – категория ФМИ

Уважаеми колеги, За първа година в конкурса на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Студент на годината е отделена специална категория за ФМИ. Ако сте студенти или докторанти, редовно или задочно обучение в СУ, участвате в различни извънаудиторийни занимания, научно-изследователски проекти, национални и международни конкурси не се колебайте да кандидатствате. Срокът Прочетете повече…

Полезни връзки към стария сайт на ФМИ

Изпити Бакалаври: задължителни дисциплини на всички специалности – редовно обучение избираеми дисциплинина всички специалности – редовно обучение задочно обучение Моля, следете за промени! Бакалавърски програми -> учебни планове -> разписания Магистърски програми Списък с избираеми дисциплини за летен семестър 2016/2017 г. Локално копие на ФСС Анотации за избираемите дисциплини за Прочетете повече…

Програма за ФМИ зимен семестър на 2014/2015

Съдържание: Задължитените дисциплини – бакалаври Информатика Информационни системи Компютърни науки Математика Математика и информатика – редовно Приложна математика Софтуерно инженерство Статистика Математика и информатика – задочно Изборни дисциплини – бакалаври Ако ще си сваляте програмата имайте в предив, че тя няма да бъде финалната версия. Докато официално не се публикува Прочетете повече…