Студент на годината – категория ФМИ

Уважаеми колеги, За първа година в конкурса на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Студент на годината е отделена специална категория за ФМИ. Ако сте студенти или докторанти, редовно или задочно обучение в СУ, участвате в различни извънаудиторийни занимания, научно-изследователски проекти, национални и международни конкурси не се колебайте да кандидатствате. Срокът Прочетете повече…

Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи

На 29 юни 2016г.(сряда) ще се проведе защита на дипломни работи за дипломантите от магистърските програми РСМТ, ЕО, Био и медицинска информатика, Мехатроника и роботи. Всеки дипломант е необходимо да заяви участие до 12 юни 2016г.(неделя) на имейл: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg Писмото трябва да съдържа следната информация: Име и фамилия Специалност Факултетен номер Прочетете повече…