Продължаване в по-горен курс с надлимитно невзети изпити

Колеги, вече можете да подавате заявления за продължване в по-горен курс, ако имате повече от 3 невзети изпита от текущата година и/или поне един от минали години и/или 4 и над 4 невзети избираеми дисциплини. Ако имате до 3, включително, невзети избираеми дисциплини, на които не сте се явили на изпит (а не, че Прочетете повече…