Category Archives: сесия

Лятна изпитна сесия, ОКС „Бакалавър“ 2015/2016г.

Уважаеми колеги,
Публкикувани са датите на избираемите и задължителни дисциплини за лятната изпитна сесия на 2015/16г.
Напомняме ви, че заявки за изпитни протоколи ще се подават до 31 май(включително).

*Следете за корекции

Срокове за подаване на датите за зимната изпитна сесия 2015/2016

Зимната изпитна сесия е в периода  25.01.2016 – 19.02.2016 г.

От 04.11.2015 г. до 24.11.2015 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплиниПредложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.

От 26.11.2015 г. до 15.12.2015 г. преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 209 или на e-mail: jbsavova@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел

Източник: http://www.fmi.uni-sofia.bg/news_html/zyavki_zimna_sesiya_2015-2016

Редовна и поправителна сесия

Учебна 2014/2015 г.

 

Редовна сесия 

Поправителна сесия 

Заявки за изпити от минали години (ОКС “бакалавър“ и ОКС  "магистър") за поправителната изпитна сесия на уч. 2014/2015 г. ще се подават от 20.07.2015 г. до 06.08.2015 г. в отдел „Студенти“ на ФМИ, каб. 220 и 221.

Източник: www.fmi.uni-sofia.bg/exams/sesii_redovna_popravitelna