Включи се

Да си член на Факултетния студентски съвет е забавен начин да навлезеш в живота на своя факултет. Това е чудесен начин да сформираш нови приятелства и да се запознаеш с нови хора – работата върху проблемите на ФМИ определено създава нови връзки.
При възникването на проблем, свързан с учебната дейност, правата на студентите, можеш да вземеш активно участие и да защитиш интересите на своите колеги. Да вземеш участие във ФСС е шанс да превърнеш ФМИ и СУ в още по-добро място.

Факултетен студентски съвет – Как да се включа?

Регулярно от ФСС отпадат членове поради различни причини – завършване, прекъсване, заминаване в чужбина, невъзможност за активно участие в съвета поради липса на време и други. За попълване на липсващите бройки, се организират избори.
Ако имаш желание да си член на ФСС трябва в предварително обявените срокове да съобщиш на избирателната комисия тези свои намерения, за да те включат в списъците с кандидати.
На определената дата от избирателната комисия ще информират за страницата, на която се проведат електронните избори. Колкото повече хора гласуват за теб, толкова по-голям е шансът да станеш член.
Разбира се може и да си неформален член на организацията и активно да помагаш в дейностите на ФСС. Никога не връщаме хора с добри идеи и желание да помагат.
За да участваш можеш да идваш на събранията на ФСС. Можеш да заявиш желанието си да получаваш известие за тези събития на е-мейла на ФСС – fss@fmi.uni-sofia.bg или чрез формата за контакти.

Факултетен студентски съвет – Позиции

  • Председател – Следи всички дейности извършвани от членовете на ФСС и води заседанията Общите събрания на ФСС и Координационният съвет. Представлява ФСС пред ФМИ и СУ.
  • Заместник – председател – Помага дейността на Председателя и го замества когато го няма.
  • Главен секретар – Прави точни записи за срещите на ФСС и води архив и събира детайлен отчет на дейностите, които развиват. Подпомога дейността на Председателя.
  • Помощник – секретар – Подпомага дейността на Председателя и Главния секретар.
  • Ковчежник – Следи парите на ФСС.(ако има такива)
  • Председател на комисия – Ръководи дейността на ресорна комисия, както и техните събрания. Може да ръководи директно проекти свързани с дейността на комисията.
  • Координатор на клуб – Ръководи дейността на клуб по интереси

Факултетен Студентски Съвет – Комисии

Във ФСС имаме различни комисии които се занимават с различни аспекти на живота във ФМИ. Можеш да избереш да участваш в една, няколко или всички комисии. Ако имаш идеи и планове за дадена комисия можеш да станеш кандидат за координатор на комисия и тогава цялата работа на комисията ще зависи от теб!

Какво чакаш? Бъдещето на ФМИ е в твоите ръце!

%d блогъра харесват това: