Магистри

Скъпи магистри,
страницата е нова и затова ще се радваме, ако разполагате с някакви материали по съответните дисциплини да ги добавите в pcloud.
Т.к. много бихме искали да поддържаме тази част подредерна, ви молим да качите материалите си, спазвайки следните условия:

  •  Имената на файловете да бъдат написани на кирилица
  •  Да бъде ясно посочена дисциплината, типът и човекът водил съответната лекция/семинар/упражнение. 
  •  Ще бъде добре и да добавите годината на провеждане на дисциплината.

 Благодарим ви :).

 

Магистърски програми

Алгебра, геометрия и топология
Био- и медицинска информатика
Вградени системи
Вероятности, актюерство и статистика (за бакалаври, които не са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети), обучение срещу заплащане)
Вероятности, актюерство и статистика (за бакалаври, които са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети)
Вероятности, актюерство и статистика (на английски език, задочно обучение)
Динамични системи и теория на числата
Дискретни и алгебрични структури
Електронен бизнес (на английски език)
Електронен бизнес и електронно управление
Електронно обучение [редовна и задочна (срещу заплащане) форма на обучение]
Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
Извличане на информация и откриване на знания
Изкуствен интелект
Изчислителна математика и математическо моделиране (за бакалаври, които са завършили ФМИ, природонаучни или технически факултети)
Информационни системи
Компютърна графика
Компютърна лингвистика
Логика и алгоритми
Логика и алгоритми (на английски език)
Математическо моделиране в икономиката (за бакалаври, завършили ФМИ или ФзФ – СУ, икономически или сродни специалности)
Мехатроника и роботика
Оптимизация
Разпределени системи и мобилни технологии
Софтуерни Технологии
Технологии за знания и иновации
Технологии за обучение по математика и информатика [редовна и задочна (срещу заплащане) форма на обучение]
Уравнения на математичната физика
Уравнения на математичната физика и приложения

Избираеми дисциплини /Скоро/

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: