Правилник /Студентския компютърен клуб към ФСС при ФМИ/

От 11.04.2016 г. се променя начина на организация на Студентския компютърен клуб към ФСС при ФМИ и се въвеждат следните правила:

Правила на зала 100

1. Отговорници за зала 100 са: членовете на ФСС при ФМИ, членовете на СС при СУ от квотата на ФМИ, председателите на клубовете по интереси във ФМИ и лица, одобрени от ФСС при ФМИ.

2. В залата винаги има отговорник, към когото може да се обърнете.

3. Залата е заключена при липса на отговорник за съответния час.

4. В охраната има копие на списъка с отговорниците.

5. Администраторският компютър може да се използва единствено от отговорниците.

6. Забранява се храненето пред компютрите.

7. Забранява се разместването на компютрите и периферията към тях.

8. Шкафът с бордови игри и доновете за бридж се заключва и ключът може да бъде намерен в отговорника.

9. Да се спазва хигиена и да не се руши материалната база на залата.

10. Отговорниците имат правото да изгонят всеки при проява на неприлично поведение.

11. Хранете отговорниците, за да не ви изхвърлят преждевременно! 😉

%d блогъра харесват това: