Продължаване в по-горен курс с надлимитно невзети изпити

Колеги, вече можете да подавате заявления за продължване в по-горен курс, ако имате повече от 3 невзети изпита от текущата година и/или поне един от минали години и/или 4 и над 4 невзети избираеми дисциплини. Ако имате до 3, включително, невзети избираеми дисциплини, на които не сте се явили на изпит (а не, че сте получили слаб 2) те не се смятат за невзети изпити. Краен срок: няма официален, но предполагаме, че е 21.09.2016. Успешно…

Промяна в броя на групите

Има промяна в броя на групите за следните специалности и курсове (поток) за учебната 2016/2017 г.: Информатика, 2 курс Информатика, 3 курс Информатика, 4 курс Компютърни науки, 3 курс, поток 2  Математика и информатика, 3 курс Новото разпределение по групи ще става чрез системата СУСИ, чрез техническа кампания за избираеми дисциплини – за избор на група, от 12-и до 18-и септември (включително) 2016 г.  На студентите от посочените специалности се дава възможност сами…

Готови са дипломите на колегите защитили дипломна работа през месец март

Дипломите на колегите защитили дипломна работа през месец март са готови. Можете да си ги получите във ФМИ от 8:30-17:00 в стая 220. Последна промяна: 4th август, 2016, 2:24 PM

Система “Общежития” – летен престой

Ако желаете да използвате стаята си през неучебните дни, до 22 юли ще трябва да заявите това, като попълните декларация онлйн. След края на сесията, ще трябва да заплащате по 1 лв. за престой на ден + ток и вода. Право да използват общежитие имат всички "ОКС" бакалавър и "ОКС" магистър в редовна форма на обучение. Повече информация, може да намерите в сайта на СС. Последна промяна: 6th юли, 2016,…