Приемът в тази степен за обучение се извършва въз основа на Правилник, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ (около месец Юни). В този Правилник се уточняват стъпките, сроковете, необходимите документи и такси и всякакви други детайли.

Всичко необходимо за магистърските програми може да откриете тук.

Линк към учебни материали

Уважаеми магистри , ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги. Преди да добавите материалите си към PCLOUD, ще е добре да прочетете какви изисквания имаме:

Файловете, които смятате да добавите трябва да:

  1. Бъдат написани на кирилица
  2. Съдържат името на курса и името на преподавателя, който ги е водил
  3. Описват точното съдържание на файла
  4. Съдържат академичната година и семестър(зимен/летен), през които са се състояли

Линк за качване