От Факултетния студентски съвет на ФМИ създадохме тази фейсбук група за всички вас, които са се насочили да кандидатстват във Факултета по математика и информатика. Присъединявайки се, ще можете да получавате информация специфично за ФМИ и кандидатстването в него, ще имате възможност да комуникирате с zalaнастоящи студенти във Факултета, да задавате своите въпроси и да се запознаете с бъдещите си колеги.

Заявления за явяване на кандидатстудентските изпити от двете сесии се подават в следните срокове:

❗️ Важна информация за първата кандидатстудентска сесия ❗️

❗️Онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в първата кандидатстудентска сесия ще продължи до 30.04.2020 г. Първата кандидатстудентска сесия се отлага и изпитите по обявения график няма да се провеждат.
❗️ Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.

2. втора сесия – до 29.05.2020 г.

ГРАФИК – КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2020/2021г.

ДатаИзпитЧас
Очаква се нова датаМатематика IОчаква се нов час
Очаква се нова датаМатематика ІIОчаква се нов час
14 юни
(неделя)
Математика I14,00 ч.
21 юни
(неделя)
Математика ІI9,00 ч.

Учебни планове(по специалности):

 Балообразуване

 Ако кандидат-студентент се яви и на съответните кандидатстудентски изпити, в балообразуването участва най-високата получена оценка.

Забележка: Минималните балове се формират при излизане на класирането. Всяка година е строго индивидуална, затова не се влияйте от тях. Te не са публично достояние.

Балообразуване на специалности: Информатика, Софтуерно инжинерство, Компютърни науки и Информационни системи

КоефициентСъстезателни изпити
(по избор)
Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*Макс.
Бал
3хМатематика II+Математика=24
2,5хМатематика I +Математика=21
2,5х Матура по математика+Математика=21

Балообразуване на специалности: Математика, Математика и информатика, Статистика и Приложна математика

КоефициентСъстезателни изпити
(по избор)
Оценка от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*Макс.
Бал
3хМатематика II+Математика=24
3хМатематика I +Математика=24
3х Матура по математика+Математика=24

* Забележка: Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.


Кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от отличен (5.50) на кандидатстудентските изпити по математика-ІІ и на Националното състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“, образуват максимален състезателен бал за посочени от тях специалности във Факултета по математика и информатика.

На кандидат-студенти, допуснати до националния кръг на олимпиадата по математика през текущата година, се признава максимален бал за специалностите Математика, Приложна математика, Статистика и Математика и информатика.

На първенците от националните олимпиади по математика, по информатика и по информационни технологии, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.

На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на някое от националните състезания: Математически турнир „Атанас Радев”, Зимни математически състезания, Пролетни математически състезания, Есенен турнир по информатика, Зимни състезания по информатика, Пролетен турнир по информатика, Национално състезание по компютърни мрежи и на Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II.

На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) на Националното състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II.

Кандидат-студентите, завършили НПМГ с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и положили вътрешен изпит в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:

На положилите вътрешен изпит с оценка, не по-ниска от мн. добър (5.00) по математика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II за специалностите във Факултета по математика и информатика.


Официално помагало, което може да използвате на изпита:

Съгласно решение на Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ единственото помагало, което кандидат-студентите могат да ползват по време на изпита по математика в Софийския университет, е Справочник на ФМИ, издаден през 2007 г.
Справочникът може да бъде закупен в книжарницата на ФМИ (София, бул. „Джеймс Баучер“ №5).

Изпити от минали години

Формат на изпита по Математика I и Математика II

Кандидатстудентски курсове, организирани от ФМИ

Повече информация за Кандидатстудентска кампания 2020 може да откиете на сайта на СУ.


Такса за кандидатстудентските изпити

Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внася, както следва:

– в каси на Ректората

– по банков път:

Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внася и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на Софийския университет “Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ

IBANBG52 BNBG9661 3100 1743 01

Банка: БНБ; BICCODEBNBGBGSD

Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”

Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за “задължено лице” (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За “основание за плащане” се изписва “КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”.


Класиране на кандидат-студентите

  • Първият етап на класирането се извършва на 07 юли 2020 г.
  • Вторият етап на класиране се извършва на 14 юли 2020 г
  • Третият етап на класирането се извършва на 21 юли 2020 г.