Членството във ФСС…

…е един от най-забавните начини да навлезеш в живота на своя факултет! Това е чудесна възможност да се запознаеш с нови хора и да сформираш нови приятелства – работата върху проблемите на ФМИ определено ни сплотява!

При възникването на проблем, свързан например с учебната дейност или правата на студентите, можеш да вземеш активно участие и да защитиш интересите на своите колеги. Участието във ФСС е шанс да превърнеш ФМИ и СУ в още по-добро място – а ние вярваме в теб и твоите идеи!

Факултетен студентски съвет – Как да се включа?

Регулярно от ФСС отпадат членове поради различни причини – завършване, прекъсване, невъзможност за активно участие в съвета… За попълване на липсващите бройки, се организират избори.

Ако имаш желание да си член на ФСС, трябва в предварително обявените срокове да съобщиш на избирателната комисия тези свои намерения, за да бъдеш включен в списъците с кандидати.

Избирателната комисия има грижата да информира кандидатите за електронната страница, на която ще се проведат изборите, както и кога ще се случи това. Подобно на всички демократични избори, колкото повече хора гласуват за теб, толкова по-голям е шансът ти да станеш следващия ни член.

Разбира се, че можеш да бъдеш и наш неформален член и активно да помагаш в дейностите ни. Никога не връщаме хора с добри идеи и желание да помагат. 🙂

Събранията на ФСС са отворени за свободно посещение от всички. Ако желаеш да надникнеш в работата ни, можеш да заявиш желанието си да получаваш известия за събитията ни на е-мейла на ФСС – fss@fmi.uni-sofia.bg.

Позиции във ФСС
  • Председател – следи всички дейности, извършвани от членовете на ФСС, и води общите събрания на ФСС и Координационният съвет; представлява ФСС пред ФМИ и СУ.
  • Главен секретар – прави точни записи за срещите на ФСС, води архив и събира детайлен отчет на дейностите, които развиваме; подпомага дейността на председателя.
  • Председател на комисия/Заместник-председател на ФСС – подпомага дейността на председателя и го замества когато го няма; ръководи дейността на ресорна комисия, както и нейните събрания; може да ръководи директно проекти, свързани с дейността на комисията. 
  • Координатор на клуб – ръководи дейността на клуб по интереси.
А относно комисиите?

Във ФСС имаме различни комисии, които се занимават с различни аспекти на живота във ФМИ. Можеш да избереш да участваш в една, няколко или всички комисии.

Какво чакаш? Бъдещето на ФМИ е в твоите ръце!