От 19.12.2019 г. се променя начина на организация на Студентския компютърен клуб към ФСС при ФМИ и се въвеждат следните правила:

pravilnik_skk