Качество и контрол на образованието

Връзки с администрацията

  Връзки с обществеността

Студентски мероприятия и спорт

Студентски мероприятия и спорт

Блицинтервю с нашите комисии

Q: Кои са вашите председатели?

Качество и контрол на образованието

Виолета Секулова

Връзки с администрацията

Пламена Илиева

Връзки с обществеността

Антония Ваклинова

Студентски мероприятия и спорт

Петя Иванова

Управление на Зала 100

Велислава Върбанова

Q: С какво се занимавате?

Качество и контрол на образованието

– Занимаваме се с образователните въпроси във Факултета. Кредитирането на предметите, отношенията с преподаватели и начина на преподаване…

Връзки с администрацията

– Комисията по връзки с администрациятa осъществява връзката на студентите с ръководството и администрацията. Говорим си с Декана, с отдел студенти, с фонд ФМИ и други.

Връзки с обществеността

– А ние се грижим за  публичния образ както на ФСС, така и на ФМИ като цяло. Заради нашата комисия можете да откриете ФСС във фейсбук – https://www.facebook.com/fssfmi/, и в инстаграм – @lifeinfmi, че и в този сайт дори. Май забравихме и YouTube? – FSS FMI

Студентски мероприятия и спорт

– От „Студентски мероприятия и спорт“ пък сме ядрото на най-готините събития, които се организират във ФМИ – Freshers’Weekend, FMI{Codes}, FMI Game Fest и всичко друго супер яко, за коeто се сетите! 

Управление на Студентския компютърен клуб

–  Задължението на  Комисия „Управление на Студентския компютърен клуб“ е да регулира и поддържа дейността на любимата ви едноименна зала. Грижим се всяка карта „Avalon” и всяко Dixit зайче да бъдат върнати, откъдето са взети, и да бъдат достъпни за всички.

 

Q: Ами членове?

А: Вижте страничката със СЪСТАВ НА ФСС.

Q: За какъв тип казуси могат да се свържат с вас студентите на ФМИ?… И въобще, всеки който иска.

Качество и контрол на образованието

– Проблеми с преподаватели, с начина на преподаване, изпитване, учебния материал, нужда от организиране на допълнителни занятия, предложения за промени в учебния план, гост-лектори, предоставяне на учебни материали;

Връзки с администрацията

– Неразбирателство с някоя от административните структури, въпроси относно плащането на семестър, такси за изпити, превеждането на здравните осигурновки от страна на СУ. Също и въпроси за най-различни срокове – подаване на заявките за подредба на изпити, за явяване на държавен изпит, кандидатстване по Еразъм+, или кандидатстване във ФМИ дори. Както и всичко дурго, което ви се струва в рамките на нашите компетенции.

Връзки с обществеността

– Ние се грижим за контакти с организации като СС при СУ, различни фирми, НПО-та и медии, и съответно да се създават сътрудничества с гореизброените (чрез стажове, лекции, и т.н.). Нашата комисия е и тази, към която да се обърнете за промотиране на събития на ФСС, ФМИ, СС, СУ, както и за разпространение на важни новини и информация за студентите във ФМИ.

Студентски мероприятия и спорт

– С нас може да се свържете за всякакви неща около разнообразяването на силно менталната дейност във ФМИ  Участие в даден турнир, идея за ново събитие, или просто препоръки относно организирано от нас минало събитие. Също и ако искате да се включите като доброволец в осъществяването на предстоящо такова.

Управление на Студентския компютърен клуб

– Повечето дейности в зала 100 са на базата на самоинициатива – можете да провеждате консултации, или събирания с колеги, да се провеждат срещи на клубовете по интереси, да се ползва наличното оборудване. С нас може да се свържете, ако имате предложения за нови дейности на залата, препоръки за начина на работа, за работното време или други неща от това естество. 

Q: Изборна комисия? Какво е това?

А: Изборната комисия или още Факултетна студентска избирателна комисия (ФСИК) е комисията, която отговаря за провеждането на кампанията за изборите за членове на ФСС и съответно представители на учащите в Общото събрание на ФМИ. Комисията също така отговаря и за вътрешните избори за ръководните органи на ФСС.
Изборната комисия се сформира на съответното общо събрание, когато се избират председател и заместник-председатели на ФСС