Отдел „Следдипломна квалификация и докторанти“
Местоположение: ФМИ, ет. II, Ляво крило, каб. 209
Приемно време: 10:00 – 12:00 и 13:00 – 16:00 ч.
Mail: stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg
Тел.: 02 8161 522 или 02 8622 373

Отдел „Студенти“
Местоположение: ФМИ, ет. II, Дясно крило, каб. 221 – за бакалаври
Местоположение: ФМИ, ет. II, Дясно крило, каб. 220 – за магистри
Приемно време: 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:30 ч.
Mail: studenti@fmi.uni-sofia.bg
Тел.: 02 8161 542 или 02 8623 483

Отдел „Учебен“
Местоположение: ФМИ, ет. II, Ляво крило, каб. 209
Приемно време: 10:00 – 12:00 и 13:00 – 16:00 ч.
Mail: ucheben@fmi.uni-sofia.bg
Тел.: 02 8161 522 или 02 8622 373