Адрес: ФМИ, II етаж, дясно крило, каб. 200А

+359 2 8161 525

all@fss.fmi.uni-sofia.bg

Председател на ФСС – Андон Денков

a.denkov@fss.fmi.uni-sofia.bg

Главен Секретар – Елизабет Колева

e.koleva@fss.fmi.uni-sofia.bg

Ако имате конкретни въпроси към председателите на комисиите ни пишете им на:

Анастасия Стефанова – Контрол и качество на образованието

a.stefanova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Теодора Андонова – Връзки с администрацията

t.andonova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Кристиан Иванов – Връзки с обществеността

k.ivanov@fss.fmi.uni-sofia.bg

Александър Филисян – Студентски мероприятия и спорт

a.filisyan@fss.fmi.uni-sofia.bg

Боянна-Ди Маринова – Управление на Студентския компютърен клуб

b.marinova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Харесайте страницата ни  във фейсбук:


Свържете се с нас