Адрес: ФМИ, II етаж, дясно крило, каб. 200А

+359 2 8161 525

all@fss.fmi.uni-sofia.bg

Председател на ФСС – Натали Георгиева

n.georgieva@fss.fmi.uni-sofia.bg

Главен Секретар – Ралица Апостолова

r.apostolova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Ако имате конкретни въпроси към председателите на комисиите ни пишете им на:

Радост Дрангова – Контрол и качество на образованието

r.drangova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Павел Денков – Връзки с администрацията

p.denkov@fss.fmi.uni-sofia.bg

Ана Стоянова – Връзки с обществеността

a.stoyanova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Велко Бонев – Студентски мероприятия и спорт

v.bonev@fss.fmi.uni-sofia.bg

Мария Бошикьова – Управление на Студентския компютърен клуб

m.boshikyova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Харесайте страницата ни  във фейсбук:


Свържете се с нас