Адрес: ФМИ, II етаж, дясно крило, каб. 200А

+359 2 8161 525

all@fss.fmi.uni-sofia.bg

Председател на ФСС – Кристиан Иванов

k.ivanov@fss.fmi.uni-sofia.bg

Главен Секретар – Елизабет Колева

e.koleva@fss.fmi.uni-sofia.bg

Ако имате конкретни въпроси към председателите на комисиите ни пишете им на:

Анастасия Стефанова – Контрол и качество на образованието

a.stefanova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Теодора Андонова – Връзки с администрацията

t.andonova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Антония Ваклинова – Връзки с обществеността

a.vaklinova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Александър Филисян – Студентски мероприятия и спорт

a.filisyan@fss.fmi.uni-sofia.bg

Божидара Каличкова – Управление на Студентския компютърен клуб

b.kalichkova@fss.fmi.uni-sofia.bg

Харесайте страницата ни  във фейсбук:


Свържете се с нас