Линк към учебни материали

Уважаеми докторанти , ако разполагате с някакви материали по дадена дисциплина, ще се радваме да ги споделите с нас и с вашите колеги. Преди да добавите материалите си към PCLOUD, ще е добре да прочетете какви изисквания имаме:

Файловете, които смятате да добавите трябва да:

  1. Бъдат написани на кирилица
  2. Съдържат името на курса и името на преподавателя, който ги е водил
  3. Описват точното съдържание на файла
  4. Съдържат академичната година и семестър(зимен/летен), през които са се състояли

Линк за качване