Факултетният студентски съвет при ФМИ (ФСС) се състои от 34-ма учащи в редовна или задочна форма на обучение студенти, магистри и докторанти.

Всеки член на ФСС е член и на Общото събрание на факултета, в рамките на което се провеждат избори за нов Декан, внасят се предложения, свързани с промяната на учебния план, и се взимат други важни за факултета решения.

Председател на ФСС

Кристиан Иванов

Главен Секретар

Елизабет Великова

Може да се запознаете с ресорните заместник-председатели тук:

Качество и контрол на образованието (ККО)

Анастасия Стефанова

Връзки с администрацията (ВА)

Теодора Андонова

Връзки с
обществеността (ВО)

Антония Ваклинова

Студентски мероприятия и
спорт
(СМС)

Александър Филисян

Управление на Студентския компютърен клуб
(УСКК)

Божидара Каличкова

Запознай се с нашите членове и комисиите, от които са част:

Инф. системи | III курс

Андон Денков

ВА

софт. инж. | I курс

Антония Христова

ВО

Софт. инж. | II курс

Aтанас Василев

ВО, СМС

информатика | IV КУРС

Благовеста Симонова

ККО, ВО

комп. науки | II курс

Боян Павлов

ККО, СМС, УСКК

Инф.системи | II курс

Вероника Рачева

СМС, УСКК

Инф. системи | IV КУрс

Велко
Бонев

СМС

Мат. и инф. | II курс

Виолета Секулова

ВО, ККО

Инф.системи | IV КУРС

Владислав Цветанов

ВА

Инф.системи | III курс

Димитър Сотиров

СМС

Софт.инж. | II КУрс

Илиян Йорданов

СМС, УСКК

Приложна мат.| I курс

Лора Дубина

ВА, ККО

комп. науки | II курс

Любен Георгиев

ККО

комп. науки | I курс

Маргарита Ташева

ВА, ВО

комп. науки | I курс

Петя Иванова

ВА, ВО

Приложна мат. | III КУРС

Пламен Иванов

ККО

Софт. инж. | I курс

Пламена
Илиева

ККО, ВО

Комп. науки | I курс

Ралица Симова

ККО, СМС

комп. науки | I курс

Сияна Василева

ВО

ИНФ.СИСТЕМИ | II КУРС

Яна Топчиева

СМС, УСКК