Факултетният студентски съвет при ФМИ (ФСС) се състои от 26-ма учащи в редовна или задочна форма на обучение студенти, магистри и докторанти.

Всеки член на ФСС е член и на Общото събрание на факултета, в рамките на което се провеждат избори за нов Декан, внасят се предложения, свързани с промяната на учебния план, и се взимат други важни за факултета решения.

Председател на ФСС

Петя Георгиева

Зам. Секретар

Рая Нинева

Главен Секретар

Гергана Петрова

Зам. Секретар

Ангел Пенчев

 

Може да се запознаете с ресорните заместник-председатели тук:

Качество и контрол на образованието (ККО)

Юлиан Люцканов

Връзки с администрацията (ВА)

Пламена Илиева

Връзки с
обществеността (ВО)


Антония Христова

Студентски мероприятия и
спорт (СМС)

Християн Денков

Зала 100


Велислава Върбанова

Запознай се с нашите членове и комисиите, от които са част:

Инф. системи | II курс

Александър Евтимов

СМС, Зала 100

КОМП. НАУКИ | II КУРС

Ангел
Пенчев

ВА, ВО, СМС

СОФТ. ИНЖ. | II КУРС

Антония Христова

ВО

Инф. системи | III курс

Божидара Каличкова

Зала 100

Информатика | I курс

Боян Михайлов

ВА, СМС

Инф. системи | II курс

Виктор Тодоров

ККО, ВА, ВО, СМС, Зала 100

Информатика | I курс

Георги
Чолов

ВА, СМС, Зала 100

КОМП. НАУКИ | II курс

Гергана Ангелова

ВО

Приложна мат.| I курс

Гергана Петрова

ВА, ВО

СОФТ.ИНЖ. | II курс

Ивайло Кънчев

СМС, Зала 100

СОФТ.ИНЖ. | III курс

Йоанна Кръстева

ВО

СТАТИСТИКА | III курс

Камелия Цанкова

ВО, СМС

ИНФ.СИСТЕМИ. | II курс

Кристина Стоянова

ВО, Зала 100

Приложна Мат. | II курс

Лора
Дубина

ККО, ВА, СМС

Мат. и Инф. | I курс

Милена Попова

ККО, ВО, ВА, СМС

Комп.Науки | II курс

Радослав Каратанев

ВО, СМС

Инф. системи | II курс

Росица Тодорова

СМС

Информатика | I курс

Светослав Атанасов

ВА, СМС, Зала 100

Комп.Науки | II курс

Станислав
Попниколов

ВО, СМС

Комп.Науки | I курс

Християн
Денков

ВА, СМС