Факултетният студентски съвет при ФМИ (ФСС) се състои от 34-ма учащи в редовна или задочна форма на обучение студенти, магистри и докторанти.

Всеки член на ФСС е и член на Общото събрание на факултета, в рамките на което се провеждат избори за нов Декан, внасят се предложения, свързани с промяната на учебния план, и се взимат други важни за факултета решения.

Председател на ФСС

Натали Георгиева

Главен Секретар

Ралица Апостолова

Може да се запознаете с ресорните заместник-председатели тук:

Качество и контрол на образованието (ККО)

Радост Дрънгова

Връзки с администрацията (ВА)

Павел Денков

Връзки с
обществеността
(ВО)

Ана Стоянова

Студентски
мероприятия и
спорт
(СМС)

Велко Бонев

Управление на Студентския компютърен клуб
(УСКК)

Мария Бошикьова

Запознай се с нашите членове

Инф.системи | III курс

Аделина Тодорова

ККО, ВО

Статистика | III курс

Aлександра Пешева

ВО

информатика | I КУРС

Алекс Керай

Информатика | III курс

Александър Велинов

ВО, СМС

Софт. инж. | III КУРС

Александър Пехливанов

ККО

Комп. науки | III курс

Алена Владимирова

СМС

Инф.системи | II КУРС

Александър Филисян

ККО, СМС

Приложна мат. | I курс

Антония Ваклинова

ИНФОРМАТИКА | I КУРС

Анастасия
Стефанова

ИНФ.СИСТЕМИ | iI КУРС

Андон Денков

ККО, СМС

ИНФОРМАТИКА | I КУРС

Ангел
Цанков

ИНФОРМАТИКА | III КУРС

Благовеста Симонова

ВО, СМС

ИНФ.СИСТЕМИ | I КУРС

Боянна-Ди
Маринова

ИНФ.СИСТЕМИ | III КУРС

Владислав
Цветанов

ВА

КОМП. НАУКИ | III КУРС

Даниел Туечки

ККО, СМС

Софт. инж. | II КУРС

Дани
Янев

СОФТ. ИНЖ. | IV КУРС

Димитър Сейков

ВО, СМС

Приложна мат. | II КУРС

Йоана Дончева

СОФТ. ИНЖ. | III КУРС

Кирил
Костов

СМС, УСКК

МАт. и инф. | I КУРС

Кристиан
Иванов

ИНФ.СИСТЕМИ | III КУРС

Мария
Итова

ВО, СМС

СОФТ. ИНЖ. | III КУРС

Никола
Тотев

ВО

Приложна мат. | II КУРС

Пламен Иванов

ККО

ПРИЛОЖНА МАТ. | III КУРС

Теодора Андонова

ВА

Комп. науки | II КУРС

Тодор Димитров

ВА

СОФТ. ИНЖ. | III КУРС

Янислав Янков

ВО, ККО