Факултетният студентски съвет при ФМИ (ФСС) се състои от 34-ма учащи в редовна или задочна форма на обучение студенти, магистри и докторанти.

Всеки член на ФСС е член и на Общото събрание на факултета, в рамките на което се провеждат избори за нов Декан, внасят се предложения, свързани с промяната на учебния план, и се взимат други важни за факултета решения.

Председател на ФСС

Андон Денков

Главен Секретар

Елизабет Великова

Може да се запознаете с ресорните заместник-председатели тук:

Качество и контрол на образованието (ККО)

Анастасия Стефанова

Връзки с администрацията (ВА)

Теодора Андонова

Връзки с
обществеността (ВО)

Кристиан Иванов

Студентски мероприятия и
спорт
(СМС)

Александър Филисян

Управление на Студентския компютърен клуб
(УСКК)

Боянна-Ди Маринова

Запознай се с нашите членове

Приложна Мат. | II курс

Антония Ваклинова

ВА, ВО

Софт. инж. | II курс

Aтанас Василев

ВО, СМС

информатика | IV КУРС

Благовеста Симонова

ККО, ВО

Инф. системи | II курс

Божидара
Каличкова

ВО, УСКК

Инф. системи | IV КУрс

Велко
Бонев

СМС

Инф.системи | II курс

Вероника Рачева

СМС, УСКК

Инф.системи | IV КУРС

Владислав Цветанов

ВО

Инф.системи | III курс

Димитър Сотиров

СМС

Софт.инж. | II КУрс

Илиян Йорданов

СМС, УСКК

Приложна мат. | III КУРС

Пламен Иванов

ККО

ИНФ.СИСТЕМИ | II КУРС

Яна Топчиева

СМС, УСКК