Факултетният студентски съвет при ФМИ (ФСС) се състои от 34-ма учащи в редовна или задочна форма на обучение студенти, магистри и докторанти.

Всеки член на ФСС е и член на Общото събрание на факултета, в рамките на което се провеждат избори за нов Декан, внасят се предложения, свързани с промяната на учебния план, и се взимат други важни за факултета решения.

Председател на ФСС

Натали Георгиева

Главен Секретар

Ралица Апостолова

Може да се запознаете с ресорните заместник-председатели тук:

Качество и контрол на образованието (ККО)

Радост Дрънгова

Връзки с администрацията (ВА)

Павел Денков

Връзки с
обществеността (ВО)

Ана Стоянова

Студентски
мероприятия и
спорт
(СМС)

Велко Бонев

Управление на Студентския компютърен клуб
(УСКК)

Мария Бошикьова

Запознай се с нашите членове

Инф.системи | II курс

Аделина Тодорова

ККО, ВО

Статистика | II курс

Aлександра Пешева

ВО

ИНФ.СИСТЕМИ | I КУРС

Александър Ганчев

ВО

Информатика | II курс

Александър Велинов

ВО, СМС

Софт. инж. | II КУРС

Александър Пехливанов

ККО

ИНФОРМАТИКА | II КУРС

Александър Филисян

ККО, СМС

Комп. науки | II курс

Алена Владимирова

СМС

ИНФ.СИСТЕМИ | I КУРС

Андон Денков

ККО, СМС

ИНФОРМАТИКА | II КУРС​

Благовеста Симонова

ВО, СМС

СОФТ. ИНЖ. | IV КУРС

Виктор
Нанев

СМС, УСКК

КОМП. НАУКИ | II КУРС

Даниел Туечки

ККО, СМС

СОФТ. ИНЖ. | III КУРС

Димитър Сейков

ВО, СМС

СОФТ. ИНЖ. | IV КУРС

Кирил
Костов

СМС, УСКК

ИНФ.СИСТЕМИ | II КУРС

Мария
Итова

ВО, СМС

СОФТ. ИНЖ. | II КУРС

Никола
Тотев

ВО

ИНФ.СИСТЕМИ | II КУРС

Петко
Петков

ВО, СМС

Приложна мат. | I КУРС

Пламен Иванов

ККО

ИНФ.СИСТЕМИ | IV КУРС

Филип Сидеров

KKO

ИНФ.СИСТЕМИ | I КУРС

Цветелина Кирилова

СМС

СОФТ. ИНЖ. | II КУРС

Янислав Янков

ВО, ККО

ПРИЛОЖНА МАТ. | II КУРС

Теодора Андонова

ВА

Комп. науки | I КУРС

Тодор Димитров

ВА