Факултетният студентски съвет при ФМИ (ФСС) се състои от 34-ма учащи в редовна или задочна форма на обучение студенти, магистри и докторанти.

Всеки член на ФСС е член и на Общото събрание на факултета, в рамките на което се провеждат избори за нов Декан, внасят се предложения, свързани с промяната на учебния план, и се взимат други важни за факултета решения.

Председател на ФСС

Кристиан Иванов

Главен Секретар

Елизабет Великова

Може да се запознаете с ресорните заместник-председатели тук:

Качество и контрол на образованието (ККО)

Анастасия Стефанова

Връзки с администрацията (ВА)

Пламена Илиева

Връзки с
обществеността (ВО)

Антония Ваклинова

Студентски мероприятия и
спорт
(СМС)

Александър Филисян

Зала 100Божидара Каличкова

Запознай се с нашите членове и комисиите, от които са част:

Инф. системи | II курс

Александър Евтимов

ВО, СМС

КОМП. НАУКИ | II КУРС

Ангел Пенчев

ВА, ВО

ИНФ. СИСТЕМИ | IV КУРС

Андон Денков

ВА, СМС

СОФТ. ИНЖ. | II КУРС

Антония Христова​

ВО

комп. науки | III курс

Боян Павлов

ККО, СМС, УСКК

Инф.системи | II курс

Велислава Върбанова

ККО, Зала 100

Мат. и инф. | III курс

Виолета Секулова

ВО, ККО, СМС

Приложна мат.| I курс

Гергана Петрова

ВА, ВО

КОМП. НАУКИ | II КУРС​

Гергана Ангелова

ВО

Инф.системи | IV курс

Димитър Сотиров

СМС

комп. науки | II курс

Елица Йоткова

ККО, Помощник-секретар

Софт.инж. | II КУрс

Ивайло Кънчев

СМС, Зала 100

Софт.инж. | III КУрс

Илиян Йорданов

СМС, Зала 100

Софт.инж. | III КУрс

Йоанна Кръстева

ВО

Инф.системи | II курс

Кристина Стоянова

ВО, Зала 100

Приложна мат.| II курс

Лора Дубина

ВА, ККО, СМС

комп. науки | III курс

Любен Георгиев

ККО

Мат. и инф. | I курс

Милена Попова

ВА, ККО

Комп. науки | I курс

Петра Рушанова

ВО, СМС

Инф.системи | I курс

Петър Симеонов

СМС

Комп. науки | II курс

Петя Иванова

ВА, ВО, ККО, Помощник-секретар, СМС

Комп. науки | II курс

Ралица Симова

ККО, СМС

Комп. науки | II курс

Станислав Попниколов

ВА, ВО, СМС

Софт.инж. | I КУрс

Христина Франгова

ВА, ВО

Комп. науки | I курс

Християн Денков

ВА, ВО